A/B-test

A/B-test, även känd som split-testning, är en metod där två versioner av en webbsida presenteras för olika grupper av besökare samtidigt. Syftet är att avgöra vilken version som är mest effektiv när det gäller att omvandla besökare till kunder eller användare.

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

Denna process är avgörande för att förstå vilka element på webbsidan som fungerar bäst för att uppnå önskade mål. Att genomföra A/B-tester är viktigt eftersom det ger insikter i användarbetende och hjälper till att optimera webbsidans design och innehåll för att förbättra konverteringsfrekvensen. När man utför dessa tester bör man noggrant planera och definiera mätvärdena för framgång, välja relevanta segment av besökare, och genomföra testerna under en tillräckligt lång period för att samla in tillförlitlig data.

Vad är A/B-test?

A/B-test är en kritisk komponent inom digital marknadsföring för att förbättra en webbplats. I en alltmer digitaliserad värld är varje webbplatsbesökare en potentiell möjlighet att expandera ditt företag, antingen genom att skaffa nya kunder eller genom att stärka befintliga relationer genom att möta deras behov.

Syftet med A/B-test är att öka antalet genomförda önskade handlingar, eller konverteringar, på en webbplats. En optimerad konverteringstratt leder till en högre konverteringsgrad. Genom A/B-test presenterar man två olika versioner av en webbsida för olika besökarsegment för att avgöra vilken version som leder till fler konverteringar.

Inom e-handel kan en önskad konvertering vara produktförsäljning, medan B2B-företag kan sträva efter att generera kvalificerade leads. Den version som genererar högre konverteringar i ett A/B-test anses vara mer effektiv och används för att förbättra webbplatsens prestanda och resultat.

Varför du bör göra A/B-tester

A/B-tester är av stor betydelse, särskilt för B2B-företag som brottas med att få oönskade eller okvalificerade leads varje månad. På samma sätt står e-handelsföretag inför utmaningen med en hög frekvens av kunder som överger sina varukorgar utan att fullfölja köpet. Mediaföretag och utgivare upplever också problem med lågt engagemang bland sina läsare eller tittare. Dessa utmaningar är exempel på vanliga problem som påverkar konverteringstratten, såsom att besökare lämnar webbplatsen vid betalningssteget.

Genom A/B-tester kan företag identifiera och åtgärda sådana problem, vilket leder till förbättrade konverteringsfrekvenser. Denna typ av testning gör det möjligt att jämföra två versioner av en webbsida och se vilken som presterar bättre när det gäller att uppmuntra användarna att genomföra önskade åtgärder. Att regelbundet genomföra A/B-tester är därför en kritisk del i att förbättra webbplatsens effektivitet och öka konverteringsgraden.

Dela upp för att lösa besökarens problem

Besökare kommer till din webbplats med ett specifikt syfte i åtanke, vare sig det är att ladda ner en gratis guide, lära sig mer om en produkt eller tjänst, eller genomföra ett köp. Under sitt besök kan dessa användare dock möta olika hinder. Ett vanligt problem är svårigheten att snabbt hitta en uppmaning till handling, som en “köp nu” eller “ladda ner nu”-knapp. Om besökaren inte enkelt kan förstå vad de förväntas göra, kan detta leda till en frustrerande upplevelse och i förlängningen en lägre konverteringsfrekvens.

För att identifiera och åtgärda dessa problem, är det viktigt att använda datainsamlingsverktyg som Google Analytics. Genom dessa verktyg och genom att genomföra användarundersökningar, kan du få en klarare bild av var på din webbplats besökare tenderar att avbryta sitt engagemang. Denna information är avgörande för att förstå och lösa de problem som hindrar besökare från att fullfölja deras önskade åtgärder på din webbplats.

Få en högre konvertering från befintliga besökare

A/B split-testning är en effektiv strategi för att maximera avkastningen på redan existerande trafik till en webbplats, vilket är en viktig insikt för marknadsförare. Att attrahera kvalitetstrafik kan ofta vara kostsamt, och genom att implementera A/B-testning kan man öka konverteringarna utan att behöva investera i att generera ny trafik. Denna metod erbjuder en hög avkastning på investeringen, då även små förändringar, som att ändra färgen på en uppmaning till handling (CTA), kan ha en stor inverkan på konverteringsfrekvensen. Genom att kontinuerligt testa och optimera olika element på webbplatsen, kan företag förbättra användarupplevelsen och på så sätt öka antalet konverteringar.

Minska webbplatsens avvisningsfrekvens med A/B-tester

Att minska avvisningsfrekvensen, eller bounce rate, på din webbplats är en avgörande uppgift. En hög avvisningsfrekvens kan bero på flera faktorer, exempelvis att det finns för många valmöjligheter för användaren. Eftersom varje webbplats har sitt unika syfte och riktar sig till olika målgrupper, finns det ingen universell lösning för att sänka avvisningsfrekvensen. Ett effektivt verktyg för att ta itu med denna utmaning är A/B split-testning. Genom att använda A/B-testning kan du experimentera med olika versioner av specifika element på din webbplats för att hitta den mest effektiva utformningen. Denna metod bidrar till en förbättrad användarupplevelse, vilket ökar tiden besökare spenderar på din webbplats och i sin tur kan leda till en minskad avvisningsfrekvens.

Hur du kommer igång med A/B-tester

Att utföra ett A/B split-test är en systematisk metod för att avgöra vad som är effektivt i en marknadsföringskampanj. Med tanke på de ökande kostnaderna och svårigheterna att generera trafik, blir det allt viktigare att maximera användarupplevelsen för de som besöker din webbplats. Genom A/B split-testning kan du förbättra din befintliga trafik och öka din avkastning på investeringen (ROI) genom att identifiera och optimera de mest betydelsefulla problemen på din webbplats. A/B-testning har utvecklats från att vara en enstaka åtgärd till att bli en mer strukturerad och kontinuerlig process.

Följande är de grundläggande stegen för att genomföra ett A/B split-test:

  1. Forskning: Det första steget är att noggrant undersöka hur din webbplats presterar för närvarande.
  2. Observation och Hypoteser: Närma dig dina affärsmål genom att observera forskningsresultat och formulera hypoteser för att förbättra konverteringsfrekvensen.
  3. Skapa Variationer: Utifrån din hypotes, skapa en variant av din webbplats och jämför den med den nuvarande versionen (kontroll) genom ett A/B-test.
  4. Analysera Resultat och Implementera: Det sista steget är att analysera resultaten av testet. Detta är kritiskt eftersom A/B-testning kräver kontinuerlig datainsamling och analys för att fastställa vilken variant som är mest effektiv.

Denna process hjälper dig att kontinuerligt förbättra din webbplats och därmed uppnå bättre resultat med din befintliga trafik.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.