Så annonserar du på Google

Vill du lära dig mer om annonsering på Google? Vår Google-specialist delar insikter om hur du kan förbättra försäljningen genom att använda Google Ads och ger tips på hur man skapar effektiva sökannonser. Börja din resa mot framgång med Google-annonsering redan nu!

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

Att annonsera på Google

Som småföretagare står man ofta inför utmaningen att arbeta med en begränsad marknadsföringsbudget. Traditionella metoder som utdelning av flygblad, radioreklam och tidningsannonser kan vara tidskrävande, kostsamma och inte längre så effektiva. Därför litar många företagare på att positiv mun-till-mun-marknadsföring ska sprida ryktet om deras verksamhet.

Men föreställ dig om det fanns en mer kostnadseffektiv och kraftfull metod för att nå ut till kunder, en metod som ger dig som småföretagare chansen att synas lika mycket som ett storföretag? Det verktyg du söker används dagligen av miljontals, men kanske inte har upptäckts av alla som ett effektivt marknadsföringsverktyg ännu: Google.

Digital marknadsföring har upplevt en betydande tillväxt

Sökmotorer, som relativt nyligen uppnådde sitt stora genombrott, har redan förändrat sättet vi söker och hittar information på. Det påverkar kundbeteendet vid shopping och hur företag tävlar om synlighet på marknaden.

När vi analyserar den så kallade mediekakan i Sverige för 2020, framgår det att över 65 procent av alla medieinvesteringar nu görs på internet.

Kunder söker på Google före köp

Den växande andelen investeringar i digital annonsering återspeglar en förändring i konsumtionsmönster när det gäller köp av varor och tjänster. Kommunikationsföretaget Fleishman-Hillard rapporterar att 89 procent av dagens konsumenter väljer att först söka på internet efter information om en produkt eller tjänst innan de fullbordar sitt köp.

Vad är Google-annonsering?

Google-annonsering är en process där Google, som är den dominerande sökmotorn och annonsplattformen på internet, används för att synas och marknadsföra produkter eller tjänster. Det finns huvudsakligen två sätt att bli synlig på Google: genom betald annonsering och genom organiska sökresultat.

Googles plattform för betald annonsering heter Google Ads (tidigare känt som Google AdWords), där annonser visas som sponsrade länkar vid sökningar på specifika fraser eller ord.

Organiska sökresultat är de icke-betalda resultaten som visas under de sponsrade annonserna. Din webbsidas relevans i förhållande till det sökta ordet eller frasen påverkar din placering i sökresultaten. Genom att förbättra relevansen, exempelvis via sökordsoptimering av din webbsida, kan du öka din synlighet bland dessa organiska resultat och därmed attrahera fler potentiella kunder.

Hur annonser på Google fungerar

Annonsering på Google innebär en förändring i spelreglerna jämfört med traditionell marknadsföring, som ofta domineras av de stora företagen med större budgetar. Webbaserad annonsering ger mindre företag möjlighet att tävla på lika villkor med större aktörer.

Google Ads är Googles annonseringssystem. Huvudsyftet är att köpa synlighet genom att använda viktiga sökord som kan locka potentiella kunder till din webbsida. När någon söker på ett ord eller en fras, som “bokningslösning”, visar Google både relevanta organiska sökresultat och sponsrade annonslänkar relaterade till detta ämne. Dessa annonser placeras vanligtvis ovanför och ibland till höger om de organiska resultaten, vilket ger en möjlighet att nå potentiella kunder.

Med Google Ads är det nu enklare än någonsin att starta och genomföra effektiv marknadsföring. Annonsernas auktioner hanteras av avancerade algoritmer. Om mätningen och uppföljningen på din webbplats är korrekt, kan Google automatiskt beräkna optimala bud för varje sökord baserat på de mål du har för dina kampanjer. Detta är en betydande förbättring jämfört med för några år sedan, då budgivningen hanterades manuellt, vilket krävde omfattande analys och tekniska insatser. Nu tillhandahåller Google dessa tjänster, förutsatt att du tillhandahåller noggrann och korrekt information.

Att annonsera på Google Shopping

Som småföretagare har du även möjligheten att synas på Google Shopping, vilket är en annan effektiv väg för onlineannonsering. En annons på Google Shopping består av en bild på produkten, en rubrik, priset och butikens namn. Till skillnad från traditionella sökordsbaserade annonser, använder Google Shopping produktinformation som du laddar upp till Google Merchant Center.

När du har laddat upp din produktinformation, använder Google denna data för att skapa annonser som visas på Google och andra platser på webben. Dessa annonser visar mer detaljerad information direkt i sökresultaten, vilket ofta leder till att de personer som klickar på annonsen är närmare ett köpbeslut.

Google prioriterar användarens perspektiv, vilket innebär att de Shoppingannonser som visas är de som bedöms vara mest relevanta för användarens specifika Google-sökning. Detta system gör det möjligt för småföretag att effektivt nå ut till potentiella kunder som redan visar ett intresse för liknande produkter.

Google-annonsering är oftast rättvis

Google-annonsering erbjuder ofta ett mer rättvist system för alla annonsörer, oavsett storlek. Inom Google Ads sker en auktion där annonsörer bjuder på specifika sökord och sökfraser, sättande ett pris de är villiga att betala för att deras annonser ska visas när dessa sökord används. Priset för ett sökord ökar när fler annonsörer bjuder på det, vilket bestämmer annonsens position i sökresultaten.

För att balansera spelet och ge mindre aktörer med begränsade budgetar en chans, tar Google inte bara hänsyn till budstorleken utan också till annonsörens “quality score” eller kvalitetsresultat. Detta är ett poängsystem som bedömer hur relevant en annons är i förhållande till de sökningar den visas i.

Kvalitetsresultatet baseras på flera faktorer, men den mest betydelsefulla är klickfrekvensen – det vill säga, antalet klick en annons får i förhållande till hur många gånger den visas. Ett högre kvalitetsresultat kan alltså bidra till bättre annonspositionering, även om budet är lägre, vilket gynnar de annonsörer som skapar välriktade och relevanta annonser.

Konkurrera effektivt med begränsade resurser

Annonsens relevans i förhållande till sökningen är en avgörande aspekt. Din annons’ quality score påverkar kostnaden per klick (CPC) på annonsen. Det innebär att du som småföretagare, med en hög annonsrelevans, kan uppnå bättre placeringar i sökresultaten än ett större företag med mindre relevant annons, även om det större företaget spenderar mer på sin annons.

– Tack vare kvalitetsresultatssystemet i annonsauktionerna, kan du som småföretagare konkurrera med större annonsörer för att uppnå bra placeringar för viktiga sökord, trots en mindre marknadsföringsbudget. Detta system ger en unik möjlighet för mindre aktörer att använda sina begränsade resurser på ett effektivt sätt och ändå synas bredvid större konkurrenter.

Begränsa din annonsbudget

Att avgränsa och optimera din annonsbudget är en central del av Google-annonseringen. I auktionssystemet rankas annonsörerna efter en kombination av deras bud i kronor och deras kvalitetsresultat. Du deltar i budgivningen genom att ange hur mycket du är villig att betala för varje klick på annonsen för ett specifikt sökord. Kostnaden för varje klick dras sedan från din totala annonsbudget.

Det betyder att när din annonsbudget är förbrukad efter ett antal klick, upphör annonseringen automatiskt. Detta system eliminerar risken för att kostnaderna skenar iväg vid ett högt antal klick. Men innan du kan börja, måste du förstås designa själva annonsen.

Auktionens struktur gör det möjligt för dig att effektivt skala upp din marknadsföringsbudget utan risk för överutgifter. Med korrekt mätning och uppföljning, kan du exakt veta vad du betalar för varje besökare som kommer till din webbplats, eller vad varje order kostar att generera. Denna kontroll gör det möjligt att justera din marknadsföring upp eller ner beroende på rådande marknadsförhållanden och ditt företags nuvarande mål, vare sig de gäller tillväxt eller lönsamhet.

En effektiv webbannons

En effektiv och säljande webbannons kräver mer än att bara välja rätt sökord och vinna auktionen för att få synas på Google. Annonsen måste vara utformad på ett sätt som tilltalar och engagerar potentiella kunder.

– Det är viktigt att skilja mellan generiska och specifika sökord. Generiska sökord är breda termer som “skor” eller “dator”. Dessa är ofta mycket konkurrensutsatta, vilket driver upp priset i auktionen. Att annonsera med generiska sökord kan därför bli kostsamt.

För småföretagare kan det vara mer effektivt att fokusera på mer specifika sökord, som direkt relaterar till vad de erbjuder. Dessa sökord kan vara mer exakta produkt- eller tjänstbenämningar, eller inkludera specifika egenskaper eller användningsområden.

Att använda sådana specifika sökord kan inte bara vara mer kostnadseffektivt, utan även locka en mer målinriktad och intresserad målgrupp som är närmare ett köpbeslut. En väl utformad annons bör därför kombinera rätt val av sökord med en lockande och relevant annonsdesign som effektivt kommunicerar företagets erbjudande och unika försäljningspunkter.

Därför är specifika sökord fördelaktiga

En stor utmaning med generiska sökord är att de är breda och oklara. Till exempel, om någon söker på “skor” på Google, är det svårt att veta vad personen specifikt letar efter. Är det löparskor, sneakers, herr- eller damskor? Användningen av generiska sökord kan därför innebära att din investering inte ger önskat resultat, eftersom sökgruppen kan ha mycket varierande behov och intressen.

Specifika sökord, å andra sidan, ger en klarare indikation på vad konsumenten söker. Ett exempel är “adidas 3Z”. Här har konsumenten specifikt angivit en modell av Adidas-skor. Om du säljer just denna modell, blir din annons extremt relevant för sökaren. Robin Cavonius lyfter fram flera fördelar med att använda specifika sökord:

– För det första är konkurrensen för dessa sökord ofta lägre, vilket kan leda till lägre annonskostnader vid auktionerna. Relevansen ökar också, eftersom sökningen är mer specifik. Som företag kan du förvänta dig mer köpintresserade besökare som klickar på din annons. Detta är en viktig strategi för småföretagare som vill göra effektiva och kostnadseffektiva annonsinvesteringar på webben.

Användningen av specifika sökord är ett kraftfullt sätt att rikta sig direkt till en engagerad och intresserad målgrupp, vilket ökar chanserna för konvertering och försäljning.

Skapa en effektiv annons

Att skapa en effektiv och tilltalande webbannons är en konst i sig. Vi delar med sig av några viktiga riktlinjer för att skapa en framgångsrik annons:

 1. Tydlig call to action (CTA): Annonsen bör ha en klar uppmaning som fångar uppmärksamheten, till exempel “Köp Adidas 3Z löparskor på rea nu!”. En stark CTA uppmuntrar till omedelbar handling.
 2. Inkludera Sökord: Det sökord eller den sökfras du har budat på bör finnas med i annonsens text. Detta förbättrar relevansen och synligheten av din annons i förhållande till de söktermer som potentiella kunder använder.
 3. Unikt erbjudande: Lyft fram vad som gör ditt erbjudande unikt. Detta kan vara produktspecifika egenskaper, specialerbjudanden, eller andra faktorer som differentierar dig från konkurrenterna. Detta hjälper till att skapa ett mer minnesvärt och övertygande budskap.
 4. Kreativitet: Var inte rädd för att tänka utanför boxen. Annonskampanjer som är roliga, unika eller till och med lite provokativa kan ibland vara mer effektiva än traditionella, direktförsäljande annonser. Att experimentera med olika typer av annonsbudskap och se vad som fungerar bäst för din målgrupp kan ge dig en fördel.

Det är viktigt att komma ihåg att annonsens effektivitet inte bara beror på innehållet utan också på hur väl det anpassas till din målgrupp. Genom att testa olika budskap och stilar kan du hitta vad som engagerar din specifika publik mest och därmed öka chanserna för framgång i din digitala marknadsföring.

5 bästa tipsen för att lyckas med Google annonser

För att lyckas med Google-annonsering finns det fem viktiga tips att ta till sig:

Gör en sökanalys:

 • Börja med att analysera din kärnverksamhet och dina produkter eller tjänster. Fundera över om det är värt att annonsera med produktnamn eller om du ska fokusera på relevanta trender.
 • Använd Google Ads Keyword Planner för att undersöka sökvolym och konkurrens för olika sökord och fraser.
 • Google Trends kan hjälpa dig att identifiera populära sökord över tid, så att du kan annonsera vid rätt tillfälle.

Välj ord med omsorg (och budget):

 • Prioritera specifika sökord över generiska, särskilt om du har en begränsad budget.
 • Anpassa din annonsbudget efter produktmarginaler och räkna på hur mycket du behöver sälja för att göra annonseringen lönsam.

Sköt om din webbplats:

 • Se till att din webbplats är attraktiv, tydlig och användarvänlig.
 • En dåligt optimerad webbplats kan minska effekten av annars väl genomförda annonser.

Lär känna dina besökare:

 • Analysera kontinuerligt besökarbeteendet på din webbsida för att anpassa innehållet efter deras behov och intressen.
 • Google Analytics är ett viktigt verktyg för att förstå hur besökarna interagerar med din webbsida och använd denna insikt för att förbättra din annonsering.

Följ upp:

 • Mät och utvärdera effekterna av din annonsering regelbundet för att ständigt förbättra din strategi.
 • Titta inte bara på direkt försäljning utan överväg även indirekta effekter som nyhetsbrevsprenumerationer och merförsäljning av relaterade produkter.

Genom att följa dessa steg och kontinuerligt justera din strategi baserat på data och resultat, kan du maximera effekten av din digitala marknadsföring och öka din lönsamhet.

Att experimentera och prova sig fram är viktigt

Som du kanske har förstått efter att ha följt den här artikelserien, är digital annonsering och användningen av internet för marknadsföring ett komplext och omfattande ämne. För dig som småföretagare kan det vara en utmaning att både finna tid och engagemang för att fördjupa dig i detaljerna kring hur Google Ads fungerar, eller för att förstå de bästa metoderna för att analysera dina webbsidebesökares beteende.

Trots dessa utmaningar är det värt att prova på webbannonsering och experimentera för att se vilken påverkan det kan ha på din försäljning eller trafik till din webbplats. Om du känner att du behöver hjälp för att komma igång, finns det alltid möjligheten att ta hjälp av en digital webbyrå som S-rush. Vi kan erbjuda expertis och vägledning för att effektivisera din annonsering på Google och därmed öka din försäljning. Att anlita experter kan vara en värdefull investering för att snabbt och effektivt komma igång med din digitala marknadsföring.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.