Optimera din närvaro på Google med E-E-A-T: En omfattande guide

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

E-E-A-T Google

E-E-A-T, som står för ”Erfarenhet”, ”Expertis”, ”Auktoritet” och ”Tillförlitlighet”, har blivit ett alltmer centralt begrepp för att stärka organisk trafik, enligt vår erfarenhet på S-rush. Det är en indirekt rankingsignal snarare än en direkt sådan, vilket inte gör den mindre viktig.

För en del väletablerade företag sker uppfyllandet av E-E-A-T nästan automatiskt i deras vanliga verksamhet. Däremot, för många, särskilt mindre företag, kan det krävas extra ansträngning i vissa av dessa områden.

I denna artikel kommer Kamil Larsson att utforska vad E-E-A-T är, varför det är avgörande i en SEO-strategi och erbjuda praktiska tips för att förbättra din position på Google.

Denna guide är utformad för att vara till nytta för alla, oavsett tidigare erfarenhet inom SEO. Den syftar till att klargöra och visa hur man tillämpar E-E-A-T för bättre rankning på Google.

En kort översikt av Googles E-E-A-T uppdateringar:

 • Mars 2014: Introduktionen av E-A-T (Expertis, Auktoritet och Tillförlitlighet) i Googles riktlinjer markerade ett skifte mot dessa kvalitetsmått.
 • December 2022: Google förfinade konceptet ytterligare genom att lägga till den extra ”E” för ”Erfarenhet”, betonande användarupplevelsens vikt i webbplatsbedömningar.

Nu när vi har en bakgrund, låt oss dyka djupare in i de fyra komponenterna i Google E-E-A-T och se hur de vävs samman med ditt innehåll. Det handlar inte bara om att följa trender, utan om att förstå hur dessa principer påverkar din webbplats framgång i sökresultaten.

Varför E-E-A-T är viktigt:

Det sägs att man ska driva ett företag som om det vore börsnoterat när man tillämpar E-E-A-T. Börsnoterade företag måste uppfylla strikta krav på informationens noggrannhet och aktualitet. Om detta inte speglas i din verksamhet kan det vara en förklaring till sämre placeringar och motgångar i samband med Googles senaste uppdateringar.

Att skapa SEO-optimerade sidor var tidigare en stor del av arbetet för att förbättra ranking. Det är fortfarande viktigt, men nu är det mer en grundförutsättning än en fördel i sig.

Vi skapar en konkurrensfördel när vi kombinerar klassisk SEO med uppfyllandet av E-E-A-T-kriterierna.

Om du vill förbättra din ranking och ännu inte möter E-E-A-T-standarderna, kan detta vara ditt nästa steg.

E-E-A-T står för ”Erfarenhet”, ”Expertis”, ”Auktoritet” och ”Tillförlitlighet”, fyra kärnelement som Google värderar högt vid rankning av innehåll. Här är en detaljerad genomgång av varje del:

Erfarenhet (Experience)

 • Definition: Det handlar om skribentens personliga erfarenhet av ämnet. Det är särskilt relevant när erfarenheten är förstahands.
 • Praktisk tillämpning: Tänk på skillnaden mellan att höra någon som faktiskt har använt en produkt, sett en film, eller har praktisk erfarenhet inom SEO.

Expertis (Expertise)

 • Definition: Expertis relaterar till hur Google uppfattar din kunskap inom ett visst område.
 • Praktisk tillämpning: Visa upp din expertis genom case-studier, forskning, fakta och annan relevant information som bekräftar ditt kunnande.

Skillnaden mellan Erfarenhet och Expertis: Medan erfarenhet fokuserar på faktiska, personliga upplevelser, handlar expertis mer om innehållets kvalitet och djup.

Auktoritet (Authoritativeness)

 • Definition: Auktoritet innebär att du etablerar dig som en ledande röst inom ditt ämnesområde.
 • Praktisk tillämpning: Bygg auktoritet genom att skriva gästinlägg, nätverka och delta i branschevent. Visa dig där du bör synas inom din bransch.

Tillförlitlighet (Trustworthiness)

 • Definition: Tillförlitlighet fokuserar på att bygga förtroende hos läsaren.
 • Praktisk tillämpning: Prioritera säkerhet, vara tydlig med vem som är avsändare och ange källor för din information.

Vilken är viktigast?

Vilken aspekt av E-E-A-T som är viktigast kan variera beroende på kontext. Till exempel kan sökord inom juridik och filmrecensioner ha olika vikt inom E-E-A-T. Men överlag är Tillförlitlighet (Trust) central. Det är den komponent som nämns mest i Googles riktlinjer, hela 172 gånger. Om tillförlitlighet saknas, kommer Google inte att ranka ditt innehåll lika högt. Om ni rankar dåligt trots bra klassisk on-page SEO, kan det vara en god idé att granska er tillförlitlighet.

E-E-A-T och AI-verktyg

AI-verktyg för textskapande, däribland ChatGPT, har fått en signifikant roll i innehållsproduktion. Google reagerade ursprungligen med försiktighet mot dessa verktyg, initialt klassificerande AI-genererat innehåll som spam. Denna hållning ändrades dock snabbt.

Googles syn på AI-genererat innehåll

Google uppdaterade sin ståndpunkt och klargjorde att AI-genererat innehåll inte automatiskt skulle anses vara spam, utan skulle bedömas baserat på dess kvalitet. Detta framkom i ett uttalande från Google i februari 2023.

Utmaningen med erfarenhet i AI-genererat innehåll

Ett centralt problem med AI-verktyg i förhållande till E-E-A-T är att AI inte kan ha personlig erfarenhet. Tillskottet av “Erfarenhet” som en komponent i E-E-A-T sammanfaller intressant nog med uppkomsten av verktyg som ChatGPT. Detta understryker värdet av äkta, personliga erfarenheter i innehåll.

Balans mellan AI och mänsklig insikt

Medan AI-verktyg kan tillhandahålla omfattande kunskap och stilistisk mångsidighet, är de personliga erfarenheterna som människor bidrar med fortfarande avgörande. En balans mellan mänsklig insikt och AI:s kapaciteter är därför viktig för att skapa innehåll som fullt ut uppfyller E-E-A-T:s krav.

Praktiska strategier för implementering av E-E-A-T

För att effektivisera din SEO och förbättra din ranking på Google, är det viktigt att tillämpa E-E-A-T på rätt sätt. Här är våra bästa tips från S-rush för att åstadkomma detta:

1. Viktiga sidor som måste finnas

För att bygga trovärdighet och kvalitet på din webbplats, börja med att inkludera viktiga sidor såsom ‘Om oss’, ‘Kontakta oss’, ‘Vår historia’, ‘Teamet’, ‘Lediga jobb’, ‘Integritetspolicy’, ‘GDPR och cookies’, ‘Rut- och rotavdrag’, samt ‘Certifikat och intyg’. Dessa sidor ökar inte bara din trovärdighet utan även din synlighet på Google.

2. Skapa högkvalitativt innehåll

Sträva efter originalitet och användbarhet i allt du skriver. Använd verktyg som ChatGPT för att generera innehåll, men se till att anpassa och förbättra det för att skapa en unik kant mot dina konkurrenter.

3. Kontaktpersoner och kontaktinformation

Inkludera kontaktinformation för relevanta personer inom ditt företag. Detta är särskilt viktigt för e-handelsplatser där kundservice är nyckeln till en bättre ranking.

4. Använd tillförlitliga källor

När det är relevant, inkludera källhänvisningar till pålitlig information från externa webbplatser, såsom SCB eller branschrelaterad forskning.

5. Bygg ett varumärke

Ett starkt varumärke bidrar positivt till din SEO. Samarbeta med externa parter för att förbättra ditt varumärkes synlighet och trovärdighet.

6. Schema Markup

Implementera Schema Markup på din webbplats för att ge Google exakt och strukturerad information, vilket kan förbättra din ranking.

7. Användargenererat innehåll (UGC)

Inkorporera innehåll som skapats av dina användare, såsom bilder, recensioner och blogginlägg. Detta stärker din E-E-A-T och engagerar potentiella kunder.

8. Håll gamla sidor uppdaterade

Uppdatera regelbundet gamla sidor för att säkerställa att din webbplats förblir relevant och aktuell.

9. Håll upp frekvensen

Var konsekvent med uppdateringar och nytt innehåll för att bibehålla din aktualitet och relevans inom ditt område.

10. Var transparent med en författare

Var tydlig med vem som är författare till ditt innehåll. Detta förbättrar tillförlitligheten och kan påverka din ranking positivt.

11. Bidra på trovärdiga hemsidor i er nisch

Skapa innehåll för andra trovärdiga webbplatser inom din bransch. Detta stärker både din egen och din webbplats trovärdighet.

12. NAP+W

Se till att din NAP+W-information (Name, Address, Phone + Website) är konsekvent och korrekt över hela internet. Detta är viktigt för både lokal SEO och E-E-A-T.

Dessa strategier kommer inte bara förbättra din position på Google utan även stärka ditt varumärkes trovärdighet och synlighet på webben.

Avslutande tankar om E-E-A-T

E-E-A-T, som står för “Erfarenhet”, “Expertis”, “Auktoritet” och “Tillförlitlighet”, är en central del av SEO-strategin och kan skötas på ett nästan naturligt sätt av många företag. De företag som redan uppfyller dessa kriterier tenderar att uppnå goda resultat på Google och är ofta bland de mest framgångsrika projekten vi arbetar med på S-rush.

För de företag där E-E-A-T ännu inte är en självklar del av deras digitala strategi, kan vägen till framgång och organisk trafik vara längre. Även om traditionell SEO och välutformade landningssidor kan ge goda resultat, för en total dominans inom er bransch på Google, är en stark E-E-A-T-profil avgörande.

Vår passion på S-rush ligger i att kombinera ny webbdesign med SEO. Detta ger oss kontroll över flera viktiga områden:

 • Användarupplevelsen på hemsidan: Att skapa en positiv och intuitiv användarupplevelse.
 • Teknisk SEO: Att säkerställa att hemsidan är snabb och säker.
 • Analys och spårning: Att förstå användarbeteenden och optimera utifrån dessa insikter.
 • Schema Markup: Att tillhandahålla strukturerad data till sökmotorer.
 • Enkel redigering av innehåll: Att underlätta uppdateringar och förbättringar av webbinnehållet.
 • Estetiskt tilltalande design även på SEO-landningssidor: Att kombinera funktion med form.

Vi erbjuder gärna vår expertis för att skapa en SEO-optimerad hemsida för er, med en inledande kostnadsfri design och digital analys.

Om ni upplever att er ranking gradvis försämras eller att ni inte uppnår önskad ranking trots att ni följer traditionella SEO-regler, bör ni överväga att implementera E-E-A-T i er strategi. Genom att följa de praktiska stegen som nämnts ovan och ge det tid (vanligtvis några månader), kommer ni sannolikt att se en märkbar förbättring i er organiska trafik.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.