Interna länkar

Effektiv användning av interna länkar är kritisk för SEO- framgång. Dessa länkar förbättrar navigering och hjälper sökmotorer att förstå och ranka din webbplats, vilket är avgörande för att öka dess synlighet online.

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

Interna länkar

Effektiv hantering av interna länkar spelar en avgörande roll i SEO-arbetet, och det är av största vikt att du har kunskap om hur du bäst kan använda dem. Detta kommer att ge din webbplats de bästa förutsättningarna för att prestera väl och ranka högt i sökresultaten.

Vad är interna länkar?

Interna länkar är hyperlänkar som förenar olika sidor på samma webbplatsdomän. Genom dessa interna länkar kan användare smidigt navigera mellan olika sidor för att utforska innehållet på din webbplats. Dessutom utnyttjar även sökmotorer som Google interna länkar för att indexera och hitta webbsidor.

Ett exempel på hur en intern länk kan se ut i HTML-koden är:

<a href=”https://exempel.se/tjanst/sida/”>Visa tjänst</a>

Typer av interna länkar

Det finns flera olika typer av interna länkar:

 1. Strukturella internlänkar: Dessa länkar förekommer vanligtvis i webbplatsens huvudmeny, brödsmulor eller fotavsnitt. De används för att skapa en tydlig strukturell hierarki på webbplatsen. Genom att använda strukturella internlänkar kan du ge högre länkvärde till viktiga sidor och inlägg än till mindre relevanta sidor.
 2. Kontextuella internlänkar: Dessa länkar införs i innehållet på webbplatsen och används för att länka samman sidor som är relaterade till varandra innehållsmässigt. Kontextuella internlänkar hjälper Google att förstå den kontextuella relevansen mellan olika sidor och kan hjälpa dig att bygga auktoritet inom specifika ämnen.

Genom att använda interna länkar på ett effektivt sätt kan du förbättra användarupplevelsen och sökoptimering på din webbplats.

Varför är interna länkar viktiga?

För användarvänlighet Internlänkar är av central betydelse för att förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Genom att skapa en logisk och genomtänkt länkstruktur blir det enklare för besökare att navigera och hitta det innehåll de söker. En väloptimerad struktur gör det också enklare för Google att förstå hur webbplatsens sidor är relaterade till varandra.

För sökmotoroptimering (SEO) Internlänkar ger sökmotorer som Google nödvändig information för att förstå webbplatsens innehåll och prioritera olika sidor ur ett SEO-perspektiv. Genom att använda välgenomtänkta och optimerade ankartexter kan du skapa relevanta samband mellan källsidan och den sida som länken pekar till. Detta gör det både tydligare för användare och hjälper Google att förstå innehållets kopplingar.

Sammanfattning av varför interna länkar är viktiga

 • Förbättrad navigering: Interna länkar möjliggör smidig navigering för användare på din webbplats.
 • Effektiv sökmotorindexering: De hjälper sökmotorer att snabbt och effektivt indexera och hitta dina sidor.
 • Länkvärde och prioritering: Interna länkar förmedlar länkvärde och signalerar till Google hur viktig en sida är och vad den handlar om.
 • Minskar bounce rate: Besökare tenderar att stanna längre på din webbplats, vilket minskar sajtens “bounce rate” (andel besökare som lämnar direkt).
 • Undviker orphan pages: Genom att använda interna länkar kan du undvika att sidor blir “orphans,” det vill säga svåra att hitta för användare och sökmotorer.

Oavsett hur bra din sökordsanalys är eller hur bra ditt innehåll är optimerat med relevanta sökord spelar det ingen roll om användare och Google inte kan nå och upptäcka det. Därför är korrekt hantering av interna länkar en viktig del av webbplatsens framgång.

Skillnaden mellan interna och externa länkar

Interna Länkar

Internlänkar är länkar som binder samman olika sidor på samma webbplatsdomän. Dessa länkar används för att navigera användare mellan olika sidor på din webbplats och hjälper dem att enkelt hitta önskat innehåll. Dessutom bidrar interna länkar till att sökmotorer som Google förstår webbplatsens struktur och hur sidorna är relaterade till varandra.

Externa Länkar

Externa länkar, å andra sidan, är länkar som leder till andra webbplatser utanför din egen domän. Dessa länkar etablerar förbindelser mellan din webbplats och andra online-resurser och kan användas för att hänvisa till ytterligare information, källor eller resurser som är relevanta för ditt innehåll.

Typer av interna länkstrukturer

Beroende på ditt webbplats syfte och innehåll finns det olika interna länkstrukturer som är lämpliga:

Hierarkisk internlänkstruktur

En hierarkisk internlänkstruktur passar bra för webbplatser med många sidor och olika ämnesområden, som e-handelswebbplatser eller större tjänstesidor. Genom att organisera sidor och interna länkar i en hierarki kan du säkerställa att länkvärde fördelas till de mest betydelsefulla sidorna, medan mindre viktiga sidor får länkvärde från de överordnade sidorna.

Platt internlänkstruktur

En platt internlänkstruktur kännetecknas av att alla landningssidor är i princip bara ett klick bort från startsidan. Denna struktur passar sajter med färre sidor som behöver fördela länkvärde effektivt.

Kontextuella internlänkar

Kontextuella internlänkar används i innehållet för att koppla samman relaterade sidor och ämnen. De förbättrar användarupplevelsen och hjälper Google att förstå sambandet mellan olika sidor. Ankartexten i dessa länkar förstärker länkens relevans och vägleder användarna om var länken leder.

Best practices för interna länkar inom SEO

När du arbetar med interna länkar inom SEO är det viktigt att förstå hur Google fungerar och använda bästa praxis:

 • Säkerställ att din webbplats har en sökbar internlänkstruktur så att alla sidor kan indexeras.
 • Använd länkvärde från högauktoritativa sidor för att stödja nya sidor.
 • Skapa en genomtänkt sajtstruktur som hjälper Google att hitta och indexera sidor.
 • Använd kontextuella internlänkar för att stärka relevansen mellan sidor och förbättra användarupplevelsen.
 • Se till att interna länkar leder till relevanta sidor och att länkningen är logisk för användare.
 • Uttryck tydligt innehållet med ankartexter och inkludera sökord för att ge signaler om sidans ämne till Google.
 • Undvik duplicerade ankartexter i länkar som leder till olika sidor, då detta kan skapa förvirring hos användare och sökmotorer.

Tänk också på att en balanserad användning av interna länkar är viktig, och att du inte överbelastar sidor med alltför många länkar. Genom att följa dessa riktlinjer kan du optimera användarupplevelsen och öka din webbplats synlighet i sökresultaten.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.