Nyckelordsanalys och sökordsanalys

Nyckelordsanalys, även känd som sökordsanalys, är en grundläggande del av framgångsrik SEO. Genom att utforska och analysera söktermer kan du få insikt i vad din målgrupp söker på Google, vilket möjliggör skapandet av innehåll som attraherar och engagerar dem. Denna guide belyser hur du genomför en effektiv nyckelords- och sökordsanalys.

Vad är sökordsanalys?

Nyckelordsanalys, eller sökordsanalys, är en vital del av varje SEO-strategi. Denna process innebär att analysera vilka ord och fraser din målgrupp använder när de söker på Google. Denna förståelse ger dig möjlighet att rikta innehåll som adresserar deras behov, utmaningar och intentioner, vilket hjälper till att attrahera fler potentiella kunder till din webbplats.

Det första steget i nyckelordsanalysen är att sammanställa en lista över alla relevanta termer som relaterar till dina produkter eller tjänster. Om du erbjuder ett brett utbud av produkter kan det vara lämpligt att fokusera på de mest lönsamma eller kostnadseffektiva områdena.

Om din målgrupp är flerspråkig, börja med analys på ett språk. För en engelsktalande målgrupp är det viktigt att både nyckelorden och webbplatsens innehåll är på engelska.

Metoder för effektiv nyckelords- och sökordsanalys

För att skapa din lista över nyckelord och söktermer, använd dessa metoder. Ju fler metoder du tillämpar och desto mer tid du investerar, desto starkare blir din grund för framgångsrik SEO. Lista initialt alla tänkbara nyckelord i ett kalkylblad för senare prioritering och utvärdering.

Metod 1: Sunt förnuft

Tänk som din målgrupp och lista alla tänkbara nyckelord och sökfraser som de kan använda för att hitta dina produkter eller tjänster. Inhämta insikter från relevanta avdelningar inom företaget, såsom försäljning och marknadsföring, och fråga direkt dina kunder om möjligt.

Inkludera synonymer och variationer i din analys. Till exempel, “konferensrum i Sverige” kan varieras till “konferensrum i Polen” eller “konferensrum Lund”, med synonymer som “mötesrum” och “mötesanläggningar”.

För webbshoppar, använd produktkategorierna på din webbplats som grund för din sökordsanalys. Dessa kategorinamn matchar ofta de termer som din målgrupp mest söker efter. Generella produktnamn bör prioriteras framför specifika produktnamn som vanligtvis har lägre sökvolym.

Metod 2: Användning av Google-sökningar

När du utför en Google-sökning med ett specifikt nyckelord presenterar Google automatiskt en mängd relaterade söktermer och fraser. Dessa är baserade på tidigare sökningar från andra användare. I slutet av sökresultatsidan visas även en lista över liknande söktermer. Genom att ange ett nyckelord kan du därmed upptäcka olika variationer och relaterade termer som kan integreras i din nyckelordsanalys. Även om du inte kan se vilka söktermer som är mest populära direkt, bidrar denna metod till att utöka din lista med relevanta termer och ger en bredare bild av potentiella sökord att utforska. Huvudsyftet här är att samla så många relevanta sökord som möjligt för vidare analys.

Metod 3: Användning av Google Keyword Planner

Ett effektivt sätt att utöka din lista med nyckelord är genom att använda Google Keyword Planner (även känd som Google Nyckelordsplanerare), ett verktyg utvecklat av Google för att hjälpa AdWords-annonsörer. Detta verktyg är utomordentligt för att hitta relevanta sökord till din sökordsanalys.

Google Keyword Planner är ett kostnadsfritt verktyg, men för att låsa upp alla dess funktioner är en aktiv annonskampanj nödvändig. Detta kan ses som en värdefull investering, även om den bara är tillfällig, eftersom full tillgång till verktyget blir kritisk senare under din sökordsanalys, särskilt när du behöver granska sökvolymen för varje nyckelord innan du bestämmer vilka som ska prioriteras.

För att komma igång, skapa ett konto på ads.google.com. Navigera sedan till “Verktyg och inställningar”, klicka på “Planering” och välj “Nyckelordsplanering”. Välj alternativet “Hitta nya sökord” och mata in ett eller flera av dina nuvarande sökord för att generera förslag. Klicka på “Se resultat” för att utforska dessa idéer.

Kontrollera att rätt geografiskt område och språk är inställda. Ladda ner förslagen på nyckelord via den blå länken i det övre högra hörnet och inkludera dem i din lista. Under detta skede är det inte nödvändigt att utesluta några nyckelord, och det genomsnittliga antalet månatliga sökningar bör inte beaktas ännu.

Det kan vara fördelaktigt att upprepa denna process för fler nyckelord på din lista. Även om listan över nyckelord kan bli omfattande, ofta bestående av flera tusen termer, utgör den en robust grund för den efterföljande sökordsanalysen, där sortering och prioritering av nyckelorden sker. Denna omfattande samling av nyckelord är ett viktigt steg för att säkerställa en noggrann och effektiv sökordsanalys.

Metod 4: Använda nyckelord från Google Ads

Om du har eller tidigare har drivit en annonskampanj i Google Ads, kan det vara mycket effektivt att inkludera dessa nyckelord i din sökordsanalys. För att hitta dina nyckelord, navigera till “Sökkampanjer” i menyn till vänster inom Google Ads. Välj sedan “Nyckelord” och ladda ner listan över nyckelord genom att klicka på “Ladda ner”-knappen som finns i det övre högra hörnet.

Det är viktigt att vara medveten om att den nedladdade listan kan innehålla specialtecken som inte bör inkluderas i din egen lista över nyckelord. Nyckelord markerade med ett minustecken (-) som negativa nyckelord, eller ett plustecken (+) för bred matchning, bör inte återanvändas i din sökordsanalys. Å andra sidan kan nyckelord som är inneslutna i citationstecken ” ” eller hakparenteser [ ] vara värdefulla för din analys, men kom ihåg att ta bort dessa specialtecken innan du inkluderar dem. Genom att använda denna metod kan du effektivt integrera beprövade nyckelord i din sökordsanalys för att förbättra din SEO-strategi.

Metod 5: Analysera konkurrenters nyckelord

Ett effektivt sätt att berika din nyckelordsanalys är att undersöka och använda de sökord som dina konkurrenter syns på. Det enklaste sättet att göra detta är att besöka deras webbplatser och observera de ord de använder för att beskriva sina produkter och tjänster. Ytterligare en metod är att mata in deras webbplatsadress i Google Keyword Planner (se metod 3) för att generera nyckelordsidéer baserade på deras webbplatsinnehåll.

För en mer djupgående analys rekommenderas användning av ett specialiserat analysverktyg som SEMrush. Genom att ange dina konkurrenters domäner i SEMrush får du tillgång till en detaljerad lista över de nyckelord som de rankar för i Googles sökresultat. Verktyget tillhandahåller även information om deras positionering för varje specifikt sökord, vilket ger dig en stark grund för att identifiera och välja nyckelord att inrikta dig på i din egen strategi.

Metod 6: Användning av ‘Svara Allmänheten’ i sökordsanalys

‘Svara Allmänheten’ är ett effektivt verktyg för sökordsanalys där du kan mata in ett nyckelord för att få en översikt av frågor som folk har sökt på Google som är relaterade till det specifika nyckelordet. Detta tillvägagångssätt är ovärderligt för att få insikter om vilka typer av frågor din målgrupp söker svar på. Dessa insikter är inte bara användbara för att identifiera nya nyckelord för din sökordsanalys, utan även för att inspirera produktionen av relevant innehåll.

Verktyget ‘Svara Allmänheten’ erbjuder ett begränsat antal gratis sökningar och stöder flera olika språk, inklusive svenska. För att använda det på svenska, välj “SE” under alternativet för Land. Det är dock viktigt att vara medveten om att språkdifferentieringen i verktyget inte alltid är exakt. Detta innebär att du ibland kan stöta på frågor på ett annat språk än det valda, exempelvis frågor på ett främmande språk trots att sökningen är inställd på svenska.

Genom att integrera ‘Svara Allmänheten’ i din sökordsanalys, kan du få en djupare förståelse för din målgrupps behov och frågor, vilket bidrar till en mer målinriktad och effektiv SEO-strategi.

Olika typer av sökningar för nyckelordsanalys

Förståelsen av de olika typerna av sökningar är viktig vid valet och prioriteringen av nyckelord i din sökordsanalys. Det finns tre huvudtyper:

Navigeringssökningar

Navigeringssökningar är de som innefattar ditt företagsnamn, exempelvis “IKEA-sängar” eller “semesterbostäder Airbnb”. Dessa sökningar utförs av personer som redan känner till ditt företag och söker specifikt efter det. Inom SEO och nyckelordsanalys är dessa sökningar ofta mindre värdefulla, eftersom din webbplats sannolikt redan rankar högt för sökningar som inkluderar ditt företagsnamn. Du bör inkludera dessa sökningar i din sökordsanalys endast om din webbplats inte redan syns högt upp på Google, eller om du vill säkerställa att dessa sökningar leder till relevant innehåll. Låga placeringar i dessa sökningar kan bero på en ny webbplats, ett namn som liknar andras, eller ett generiskt företagsnamn med hög konkurrens.

Informationssökningar

Informationssökningar syftar till att ge användaren kunskap eller svar på en fråga, exempelvis “vad är en helförsäkring” eller “bästa solskyddet”. De utförs när målgruppen forskar om ett ämne utan omedelbar köpavsikt. Att synas i dessa sökningar ökar chansen att ditt företag blir ihågkommet och betraktat vid senare köptillfällen. Därför är informationsbaserade nyckelord viktiga att inkludera i din sökordsanalys. När du optimerar för dessa sökningar, fokusera på att ge kunskap och svara på frågor istället för att sälja direkt.

Transaktionssökningar

Transaktionssökningar är de med köpintention, innehållande ord som “köp”, “pris”, “erbjudande”, eller specifika produkter som “bilförsäkring” och “herrskor”. Målet här är att användaren ska hitta en sida där de kan få information om och köpa produkten. Dessa sökningar är särskilt viktiga att inkludera i din nyckelordsanalys om du säljer produkter eller tjänster, eftersom de oftast kommer från användare nära ett köpbeslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte alltid är lätt att skilja mellan informationssökningar och transaktionssökningar, då samma nyckelord kan användas i olika syften i din sökordsanalys.

Sökvolymer som prioriteringsverktyg i nyckelordsanalys

Sökvolymer, det vill säga antalet månatliga sökningar för varje nyckelord, är en kritisk faktor i prioriteringen av nyckelord för din sökordsanalys. Högre sökvolymer innebär potentiellt mer trafik till din webbplats och gör nyckelordet mer värt att fokusera på. Använd Google Keyword Planner, som tidigare nämnts, för att hitta sökvolymer för dina nyckelord. Du får exakt sökvolyminformation om du har en aktiv annonskampanj, annars erbjuds en ungefärlig uppskattning. Följ dessa steg:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Gå till “Verktyg och inställningar” och välj “Planering” följt av “Nyckelordsplanering”.
  3. Välj “Hämta uppgifter om sökvolymer och prognoser” och mata in dina sökord. Du kan lägga till upp till 2 500 sökord åt gången.
  4. Klicka på “Kom igång” och sedan på “Historiska mätvärden”.
  5. Ladda ner informationen om nyckelord och sökvolymer genom att klicka på den grå pilen och välja “Historisk planmätning”.

I den nedladdade filen är endast kolumnerna för nyckelord (A) och sökvolymer (D) relevanta. Google grupperar automatiskt liknande nyckelord, så oroa dig inte om antalet nyckelord är färre än de du angav. För att korrigera sifferformatet i Excel på en dator, använd funktionen “Ersätt” för att ta bort “.0” från siffrorna. På en Mac, importera CSV-filen i Excel och välj “Text” som format för kolumnen med sökvolymer, följt av att ersätta “.0” med ingenting.

Detta dokument med nyckelord och sökvolymer blir grunden för din fortsatta prioritering och val av nyckelord i nyckelordsanalysen. Om du har laddat ner flera filer från Google Keyword Planner, samla alla nyckelord och sökvolymer i ett dokument. Nästa avsnitt beskriver hur du fortsätter med din nyckelordsanalys baserat på denna information.

Välja nyckelord för din sökordsanalys inom sökmotoroptimering

När du har samlat en omfattande lista med potentiella nyckelord för din sökmotoroptimering, är nästa steg att begränsa listan och välja ut de mest relevanta nyckelorden för vidare arbete. Processen för att förkorta och välja nyckelord inom ramen för sökmotoroptimering omfattar flera steg:

Steg 1: Filtrera ut nyckelord utan sökvolym

Först bör du sortera nyckelorden efter månatlig sökvolym och ta bort de som inte har någon sökvolym eller har en volym på 0. Dessa nyckelord är osannolika att generera betydande trafik och är därför inte värda att inkludera i din analys. Om du har tusentals nyckelord, kan du även överväga att utesluta nyckelord med mycket låga sökvolymer, till exempel 10 eller 20 sökningar per månad.

Steg 2: Gruppera liknande nyckelord

Gruppera närliggande nyckelord som kan associeras med samma webbsida. Till exempel kan flera varianter av sökordet “semesterbostad” grupperas tillsammans. Å andra sidan, om nyckelorden inte är nära besläktade, är det bättre att tilldela dem till olika sidor. Detta gäller även geografiskt skilda nyckelord. Grupperingen är en tidskrävande process och kräver noggrann genomgång av nyckelordslistan, där irrelevanta nyckelord sorteras bort.

Steg 3: Koppla nyckelordsgrupper till webbplatssidorna i din sökordsanalys

Efter att ha grupperat nyckelorden i din sökordsanalys, är nästa steg att koppla varje grupp till en specifik sida på din webbplats. Detta kan innebära att länka nyckelordsgrupperna till befintliga sidor eller att skapa nya sidor specifikt för dessa nyckelord. Använd din kunskap om webbplatsens struktur och innehåll för att göra detta på ett effektivt sätt. Det är viktigt att noggrant notera vilka sidor som ska optimeras för vilka nyckelord. Genom att koppla nyckelordsgrupperna till rätt sidor, kan du maximera relevansen och effektiviteten i din sökordsanalys och därmed förbättra din webbplats övergripande SEO-prestanda.

Steg 4: Identifiera prioriterade sidor för optimering

Inom ditt Excel-dokument finns en omfattande lista över sidor med tillhörande nyckelordsgrupper. Dessa indikerar var det är mest gynnsamt för din synlighet. Gör ett urval och rangordna de sidor som är mest relevanta för dina behov:

  • Produktmarginal. Högre marginaler på produkter på en webbplats innebär större potentiell vinst för din verksamhet.
  • Konverteringsfrekvens. Sidor som enklare omvandlar besökare till köpare kan generera fler kunder.
  • Sökvolym. Sidor med hög sökvolym för tillhörande sökord kan locka fler besökare.
  • Konkurrensnivå. Sidor med mindre konkurrens för sökord är enklare att ranka högt på Google.
  • Aktuell positionering. En redan stark position för dina sökord underlättar arbetet med webbplatsen.

Notera att endast 11% av Googles användare navigerar till andra sidan av sökresultaten. En förbättring från till exempel sida 20 till 2 på Google är således inte särskilt värdefull. Koncentrera dig därför på nyckelord där dina resurser räcker för en placering på första sidan – med begränsade resurser bör du inrikta dig på mer specifika sökord.

Specifika sökord har vanligtvis mindre konkurrens och är lättare att ranka högt för. Låg sökvolym är fördelaktigt. Exempelvis är “solstolar” ett konkurrensutsatt sökord, medan mer nischade ord som “solstolar i bamboo” och “blåa solstolar i trä” har mindre konkurrens men även lägre sökvolym.

Fler relevanta landningssidor på din webbplats ökar synligheten för olika sökningar och gör att du hittas oftare av din målgrupp. Det kan dock vara bra att begränsa antalet sidor i början, med möjlighet att utöka med fler landningssidor när du har tid och resurser.

Sammanfattningsvis, nyckelorden och sidorna som du väljer att fokusera på bör vara de som bäst balanserar mellan potentialen att generera trafik och möjligheten att ranka högt i sökresultaten.

Förfrågningar och bokning av möten

Om du överväger digital marknadsföring för ditt företag eller har frågor relaterade till marknadsföring, tveka inte att kontakta mig för en diskussion om dina behov. Med min expertis inom området kan jag guida dig genom din digitala marknadsföringsresa.

Kom igång