Optimera din on-page SEO – Så toppar du på Google

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

Optimera din On-page SEO

Komplett guide till on-page SEO med praktiska tips

Målet med detta inlägg är att erbjuda dig praktiska steg för att förbättra din on-page SEO och boosta din försäljning. Om du är nyfiken på att fördjupa dina kunskaper i on-page SEO, ta en titt på vår detaljerade sida om vad on-page SEO är. Dessutom, för att utforska våra specifika tjänster och se våra priser för on-page SEO-optimering, besök vår tjänstesida för On-page SEO.

S-rush, en SEO-byrå med fokus på resultatdriven sökmotoroptimering, erbjuder sina tjänster utan bindningstid. Vi inleder alltid med en gratis sökordsanalys. Tveka inte att kontakta oss, eller skicka ett mejl direkt till mig på hej@srush.se.

On-Page SEO optimering: din checklista

Essentiella punkter

 • Integrera sökord i sidans titel
 • Använd sökord i H1-taggar
 • Inkludera sökord i URL:en
 • Använd sökord eller synonymer i metabeskrivningen
 • Internlänkning till centrala sidor
 • Undvik intern konkurrens mellan sidor
 • Undvik överdriven optimering
 • Skriv med användarens intention i åtanke

Viktiga aspekter

 • Positionera nyckelsökord tidigt i texten
 • Använd fetstil eller kursivering för sökord
 • Integrera long-tail sökord
 • Inkludera bilder och annat media för att förstärka upplevelsen
 • Placera sökordet på strategiska platser
 • Optimering av klickfrekvens för sidtitel och metabeskrivning

Allmänna riktlinjer

 • Börja med måttlig optimering och öka gradvis
 • Sökordens antal är inte en direkt rankingfaktor
 • Undervärdera inte användarsignalernas betydelse
 • Det finns inga snabba lösningar
 • Fokus på kvalitet gäller hela webbplatsen, inte bara enstaka sidor
 • Regelbundenhet och konsekvens är avgörande
 • Sökordstäthet är inte lika kritisk som tidigare
 • Använd ChatGPT mer som ett hjälpverktyg än för färdiga texter

Optimera din URL-struktur för SEO

När du arbetar med sidor andra än startsidan, är det avgörande att anpassa URL:en. Se till att den innehåller relevanta sökord. Ett exempel är: .se/sokord-exakt-match. Undvik ord som “till”, “för”, och liknande som inte bidrar till sökoptimeringen.

Ett viktigt tips: Var extremt försiktig med att ändra URL:er som redan har indexerats. Om du gör ändringar, se till att implementera en 301-omdirigering.

Använd sökord effektivt i rubriker

Det är essentiellt att dina rubriker innehåller riktade sökord. Detta gäller allt från huvudrubriken till underrubriker (H1, H2, H3, osv.). Några tips:

 • Inkludera sökordet tidigt i rubriken
 • Undvik att använda sökord som är avsedda att ranka på andra sidor för att förhindra intern konkurrens
 • Analysera och anpassa efter hur konkurrenterna som rankar högt använder sina rubriker
 • Bibehåll en korrekt HTML-struktur, till exempel: H1 → H2 → H3 → H2 → H3 → H4

Sätt rätt ton med metarubriker och beskrivningar

I WordPress kan metarubriker och beskrivningar enkelt ställas in med hjälp av plugins som Yoast eller Rank Math. För effektiv on-page SEO är det avgörande att inkludera sökordet i rubriken. I metabeskrivningen är det också viktigt att inkludera sökordet, eller en liknande term, då detta leder till att sökordet blir fetmarkerat. Detta gör din beskrivning mer framträdande på Google och ökar chansen för klick.

Page Title: En page title bör i teorin inte överstiga 60 tecken. Det handlar dock mer om pixelbredden än teckenantalet. Till exempel, 60 “m”:n och 60 “i”:n upptar olika mycket utrymme. En hög klickfrekvens (CTR) förbättrar din ranking. Därför ska page titles inte bara innehålla sökord utan även locka till klick. Ett format vi föreslår är: ”Sökord USP – Brand”.

Det är också viktigt att skapa rätt förväntningar hos användaren, så att de som klickar blir nöjda med vad de hittar. En väl sammanhängande kedja från sökning till page title, landningssida och slutligen köp kan öka din försäljning.

Metabeskrivning: Denna bör vara högst 160 tecken lång. Inkludera sökordet eller dess synonymer. Sökordet i beskrivningen bidrar mer indirekt genom att göra resultatet mer synligt.

Maximera SEO-värdet med bilder

Bilder är ett fantastiskt komplement till texten och bör användas med tanke på både intentionen och användaren. I vissa fall, som i ett ordlexikon med synonymer, är bilder kanske inte lika centrala. Men i de flesta sammanhang förbättrar välvalda bilder den totala användarupplevelsen och kan därmed stärka din SEO genom positiva användarsignaler.

För att ytterligare optimera dina bilder för SEO, använd ”Alt-taggar”. Detta görs genom att granska koden för den uppladdade bilden, vilken vanligen ser ut så här: <img src=”exempelbild.png” alt=”Sökordet du jobbar med”>. Genom att beskriva bilden och inkludera relevanta sökord eller synonymer, förbättrar du bildens SEO-värde. I WordPress, kan du enkelt lägga till detta som ”Alternativ text” i redigeringspanelen.

Google uppskattar kvalitetstexter

Google och dess användare uppskattar kvalitativt innehåll. Skriv texter som engagerar läsaren, så kommer både användare och Google att uppmärksamma er. Kom ihåg att textens längd i sig inte är en rankingfaktor. Ett vanligt fel är att öka antalet ord utan att bibehålla relevansen mot sökordet.

Google påpekar att det inte är textens volym som räknas, utan förmågan att kommunicera budskapet effektivt med färre ord.

Att ha innehåll som är centrerat kring nyckelsökord ökar chanserna för att locka till sig relevant long-tail trafik, vilket ofta utgör 70% av webbtrafiken.

Vad innebär kvalitetstext för SEO?

Här är tre tips för att maxa er on-page SEO med text:

 • Kvalitet innebär en sammanhängande helhet, inte bara enstaka bra inlägg eller sidor.
 • Regelbundenhet är nyckeln. Även om ni har många bra inlägg, kan ni börja tappa om ni inte fortsätter att leverera.
 • Fokus ska alltid ligga på användaren. Det finns inga genvägar i SEO.

Är ChatGPT effektivt för SEO-texter?

ChatGPT är ett fantastiskt verktyg, men hur bra fungerar det för att ranka på Google?

John Mueller från Google har uttalat sig:

 • “På vilket sätt tror du att det är unikt?”
 • “Jag tycker att du bör fokusera på unikt, engagerande, högkvalitativt innehåll som tillför något till webben. Som det ser ut nu verkar det som en sammanställning av ChatGPT-output om ämnen som redan behandlats av många andra sidor.”

Målet med on-page SEO är att ranka högst på viktiga sökord. ChatGPT baseras på innehåll som redan är tillgängligt för Google.

Insikt: Att använda AI-genererat innehåll resulterar oftast inte i direkt duplicerat innehåll, men Google ser det inte som helt unikt.

Använd ChatGPT där det gör jobbet lika bra eller bättre än du själv kan. Men komplettera med eget värde och nya perspektiv.

Optimera med sökordsdensitet för On-Page SEO

Sökordsdensitet, det vill säga frekvensen av ett sökord i förhållande till det totala antalet ord på en sida, har länge varit en central SEO-signal. Dock har många SEO-experter fått negativa resultat genom att överoptimera, vilket leder till att Google förlorar förtroende för sidan.

Ett tips är att analysera konkurrenter som rankar högt och är liknande er (undvik att jämföra med sidor som Wikipedia). Sträva efter en balans i densiteten och avvika inte för mycket från det som är normen.

En webbsida bör idealiskt innehålla flera relevanta sökord. Genom en omfattande sökordsanalys blir det enklare att avgöra vilka sökord som bör finnas på samma sida.

Placering av sökord

Det handlar inte bara om densiteten eller vilka sökord som väljs, utan även var på sidan de placeras. Ett stycke högt upp på sidan där sökordet är inplacerat väger tyngre än text längre ner. Sökord i en H2-rubrik har också större vikt än i vanlig löptext. Det rekommenderas ofta att placera sökordet tidigt i det första stycket.

Undvik att överanalysera och sträva efter att skriva naturligt. Om ni är osäkra, börja med att använda sökordet sparsamt och öka sedan gradvis, i takt med andra sidändringar.

Fetmarkera och kursivera sökord

Att använda fetstil, kursivering eller understrykning för sökord relaterade till det primära sökord ni siktar på att ranka för kan vara effektivt. Men överdriv inte och använd dessa tekniker endast om de bidrar till sidans innehåll och läsbarhet.

Om ni har lågt förtroende hos Google och samtidigt överanvänder fetstil eller kursivering på sökord, riskerar ni att få sämre resultat snarare än förbättringar.

Använda ankartexter effektivt för SEO

Ankartexter spelar en betydande roll för hur väl en webbsida rankar. Här är tre viktiga aspekter att ha i åtanke:

 1. Anpassa ankartexter efter sökord: Se till att ankartexten överensstämmer med de sökord ni siktar på att ranka för. Undvik att alltid använda exakta sökordsmatcher; variera i stället för att ge ett mer naturligt intryck.
 2. Relevans är nyckeln: Ankartexter ska vara relevanta för sökordet ni försöker ranka för. Undvik att använda ankartexter som inte har någon koppling till målsökordet.
 3. Undvik konflikt med andra sidor: Se till att inte använda ankartexter som en annan sida försöker ranka för, för att undvika inbördes konkurrens.

Variera ankartexterna: För att undvika överoptimering, är det bra att variera ankartexterna. Här är några exempel:

 • Exakt match: Använd sökordet exakt som det är.
 • Partiell match: Kombinera sökordet med andra relaterade termer.
 • Uppmaning: Använd fraser som ”Läs mer on On-Page SEO”.
 • Brand: Använd företagets namn, som ”S-rush”.

Kom ihåg att oavsett ankartext, ska länkens placering på sidan vara relevant för sidan ni länkar till.

Anpassa innehållet efter sökintentionen

Google har blivit skicklig på att förstå användarens avsikt bakom en sökning. När ni strävar efter att ranka för ett specifikt sökord, gör en sökning på det och notera vilken typ av innehåll Google tycks favorisera.

Om de högst rankande resultaten är informativa blogginlägg, bör ert innehåll spegla detta. Om det däremot handlar om produkter eller produktjämförelser, anpassa er sida därefter. Kom ihåg att det inte alltid är möjligt att ranka högt för varje sökord – ibland kan Google favorisera en viss typ av innehåll, som en jämförelsesajt.

Google uppskattar också variation i innehållet. Det innebär att det finns utrymme att nischa sig, även om det kan vara en utmaning.

Använd synonymer och varianter

Fokus på direkttrafik från era mest relevanta sökord är viktigt, men kom ihåg att long-tail trafiken ofta är större än trafiken från exakta sökord. Uppskattningsvis utgör long-tail trafiken över 70% av er organiska SEO-trafik.

Exakta sökordsmatcher är viktiga, men glöm inte bort närliggande termer som kan inkluderas på samma sida. Om ni till exempel jobbar som mäklare ”husbilder”, bör ni även inkludera termer som ”bilder av hus” eller ”mäklarbilder”, eftersom dessa i slutändan syftar på samma sak.

Texten blir mer naturlig om ni inte enbart fokuserar på exakta sökord, utan skriver på ett fritt och spontant sätt som om SEO inte existerade.

Ge omfattande svar för att ranka högre på Google

Google värdesätter omfattande och välutformade svar. När ni letar efter inspiration för att förbättra ert innehåll, överväg dessa två källor:

 1. FAQ-avsnitt i Googles sökresultat: Dessa syns inte alltid, så det kan krävas lite sökande för att hitta relevant material.
 2. Relaterade sökfrågor i slutet av sökresultatsidan på Google: Dessa kan ge insikter om vad användarna också letar efter.

Genom att inkludera information som svarar på dessa frågor, kan ni öka chansen att locka till er long-tail trafik och potentiellt förbättra er ranking för det specifika sökordet.

Notera att synligheten för dessa frågor har minskat under 2023, vilket innebär att deras betydelse också har minskat. Det är dock fortfarande värdefullt att inkludera dem, särskilt för att fånga long-tail trafiken, om det finns relevanta och intressanta frågor att svara på.

Maximera värdet genom samhörigheter i texten

När det kommer till att skapa innehåll, är det bästa tillvägagångssättet att skriva naturligt och täcka allt relevant material. Genom att maximera värdet för era användare, kommer ni också att adressera frågan om samhörigheter.

Google förväntar sig ibland att vissa söktermer ska förekomma tillsammans. Om ni inte rankar bra på ett specifikt sökord, är lösningen inte nödvändigtvis att öka sökordsdensiteten. Det kan vara andra faktorer som spelar in. Till exempel, om ni skriver om “Gustav IV Adolf”, kan det vara naturligt att också inkludera frasen “Kungar under 1700-talet”.

Undvik intern konkurrens i On-Page SEO

Nykomlingar inom SEO tenderar att överanvända viktiga sökord på flera sidor, vilket kan skapa intern konkurrens och förvirra Google om vilken sida som bör rankas högst. Medan det är okej att ett sökord förekommer på flera sidor, bör en sida vara den primära för det specifika sökordet. Interna länkar från andra sidor som nämner sökordet kan stärka den primära sidans position.

Användarsignaler och deras roll i SEO

Här kommer vi endast att skrapa på ytan av användarsignaler och deras roll i SEO. Googles AI-algoritm, RankBrain, beaktar hur användare interagerar med er webbplats. Det är svårt att bestämma exakt hur stor inverkan dessa signaler har, men att hantera och förbättra den trafik ni redan har är en viktig del av marknadsföringen.

Några viktiga användarsignaler att ha i åtanke för SEO inkluderar:

 • Bounce rate: Andelen besökare som lämnar er sida direkt.
 • Pogo sticking: När besökare klickar in på er sida, backar ut och besöker en konkurrent.
 • Återkommande användare och direkttrafik: Indikation på att ert innehåll är värdefullt.

Fokus på användarsignaler ska gå hand i hand med att förbättra konverteringsfrekvensen. Ju högre denna frekvens är, desto större är er ROI över alla marknadskanaler.

On-Page SEO för mobila enheter: Viktiga aspekter

Mobilen är central i dagens SEO-strategier, eftersom Google prioriterar “mobile first”. Vanliga misstag vi ser i mobilanpassningen inkluderar:

 • Menystrukturen och länkarna skiljer sig från desktop-versionen.
 • Viss text eller rubriker som finns på desktop saknas i mobilversionen.
 • Långsammare laddningstider och sämre resultat i Google PageSpeed.
 • Generellt sämre användarupplevelse, vilket leder till negativa användarsignaler.

Om er webbplats är äldre och inte optimerad för mobila enheter, rekommenderar vi att ni granskar detta snarast.

On-Page SEO steg-för-steg

1. Sökordsanalys: Starta med en noggrann analys av relevanta sökord. Använd Google Ads för en detaljerad insikt. Sökordsanalysen är ofta undervärderad men är nyckeln till att hitta unika möjligheter.

2. Skapa en content plan: Planera vilka sökord som ska inkluderas på vilken sida för att undvika intern konkurrens. Ett verktyg som Excel kan vara hjälpsamt i detta arbete.

3. Nulägesanalys: Förstå varför Google placerar era konkurrenter högre. Detta kräver en djupgående förståelse för Googles signaler.

4. Skapa landningssidor: Varje sökord som ni inte rankar för, och som ingår i er content plan, bör ha en dedikerad sida. Viktiga punkter att följa:

 • En H1-tag per sida med sökordet.
 • Sökordet bör vara tidigt i sidans titel.
 • Placera sökordet i början och nära slutet av texten.
 • Studera och härma strukturen hos de högst rankande konkurrenterna.

5. Interna länkar: Förbättra SEO-resultat med välstrukturerade interna länkar till era viktigaste sidor.

6. Tekniska åtgärder: Samtidigt som ni skapar landningssidor, gör en teknisk analys för att identifiera problem som kan hindra er organiska trafik. Checklista inkluderar:

 • Implementera en sitemap.
 • Förbättra sidans laddningstid.
 • Fixa brutna länkar.
 • Se till att varje sida har en H1-tag.
 • Använd Google Search Console för att identifiera tekniska fel.
 • Hantera gamla URL:er som inte längre används.

7. Övervaka användarsignaler: För att hålla jämna steg med SEO 2023 och framåt, bör ni ha en webbplats som konverterar bättre än konkurrenterna. Google bedömer vad besökarna tycker om er webbplats. En bättre försäljningsfrekvens ger både mer trafik från Google och fler försäljningar från befintlig trafik.

Kom ihåg att on-page SEO och tekniska aspekter bör vara på plats innan ni överväger andra strategier.

Alternativa strategier vid uteblivna SEO-resultat

Om ni har använt alla de metoder som nämnts ovan men fortfarande inte ser de resultat ni önskar i er SEO, kan det vara dags att utforska konceptet E-E-A-T. Denna strategi fokuserar på “Experience” (Erfarenhet), “Expertise” (Expertis), “Authoritativeness” (Auktoritet) och “Trustworthiness” (Trovärdighet), och är mer en övergripande bedömning än en enskild signal.

E-E-A-T är inte bara en uppsättning riktlinjer; det är en omfattande metod för att kvalitativt bedöma och förbättra ditt innehåll och din webbplats som helhet. För en mer djupgående förståelse och praktiska tips om hur E-E-A-T kan implementeras i din SEO-strategi, rekommenderas en genomgång av “Optimera din närvaro på Google med E-E-A-T: En omfattande guide”, tillgänglig på Srush. Denna guide erbjuder insiktsfull information och råd som kan vara till hjälp i arbetet med att förbättra och förstärka din SEO-strategi. Besök guiden här: Optimera din närvaro på Google med E-E-A-T: En omfattande guide.

Avslutande tankar om On-Page SEO

On-page SEO har förändrats genom åren och följer inte längre en fast mall. Att inkludera sökord i viktiga delar av innehållet är bara början. För att verkligen lyckas måste ni fokusera på att skriva för användaren och ha en högkvalitativ webbplats. På S-rush specialiserar vi oss på att skapa attraktiva webbplatser som både säljer och rankar väl på Google. Om ni är intresserade av ett långsiktigt partnerskap, erbjuder vi paketlösningar för både webbdesign och marknadsföring. Våra mest framgångsrika projekt har varit där vi haft möjlighet att kontrollera både webbplatsen och marknadsföringen.

Vi arbetar med allt från småföretag till börsnoterade bolag och anpassar våra tjänster efter era behov, i syfte att bygga långsiktiga relationer. Vi har kunder över hela Sverige, men vårt huvudkontor för SEO finns i Lund, och vi har även dedikerat SEO team för Malmö.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.