Så fungerar Google index

Upptäck hur du kan optimera din webbplats för Google och säkerställa att dina sidor inte bara indexeras, utan också rankar högt i sökresultaten. Från att förstå Googles indexeringssystem till att navigera i de vanligaste hinder som kan hindra din webbplats från att synas, vår guide ger dig de verktyg och insikter som behövs för att lyfta din närvaro på nätet. Lär dig hur du snabbt och effektivt kan öka din webbplats synlighet idag!

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

Att vara synlig på Google är avgörande för alla typer av företag eller organisationer. Därför är det viktigt att din webbplats och dess sidor är indexerade i Googles sökindex. Om en sida inte är indexerad, finns den inte i Googles sökresultat, vilket innebär att den inte kan hittas av användare. Så, vad innebär indexering och hur fungerar det? Här följer en förklaring.

Google index är som ett eget bibliotek

Googles index liknar ett enormt bibliotek Googles index kan liknas vid ett enormt bibliotek fyllt med böcker skrivna av olika människor från hela världen. Tänk dig att du söker en bok om hundar bland hundratals böcker med liknande teman. Hur väljer du den rätta? Bibliotekarien hjälper dig att hitta den bok som bäst motsvarar dina behov. På liknande sätt fungerar sökmotorer som Google. De besitter ett omfattande index med miljarder webbplatser och sidor.

När du söker på Google, bläddrar du i deras index. Google använder information om sina användare och de olika webbsidorna för att välja ut och presentera det mest relevanta svaret på din sökfråga.

3 enkla steg till Google indexering

Indexeringen hos Google är en process som inkluderar din webbplats och dess sidor i Googles index, vilket gör det möjligt för användare att upptäcka din webbplats i Googles databas. Denna process utförs i tre huvudsteg – sökning, indexering och rankning.

1. Sökning

Google använder speciella sökrobotar, kända som spindlar, för att hitta och söka igenom din webbplats. Dessa robotar är i grunden programvara designad för att navigera genom webbsidor och samla information om dem. De rör sig genom sidor via interna länkar och sitemaps. Det betyder att om en sida på din webbplats länkar till en annan, kommer dessa spindlar också att söka igenom den länkade sidan. Genom att använda interna länkar kan du effektivt se till att Googles sökrobotar utforskar din webbplats grundligt. Dessa robotar kan också använda information inskriven av användare i Chrome för att indexera webbsidor.

Om en användare skriver in en URL som roboten inte känner till, används den informationen för att indexera den URL:en. Med tiden kommer informationen som samlats av sökrobotarna att synas i Google, men detta sker först efter att de upptäckt din webbplats. När de väl har hittat din webbplats, kommer de att fortsätta söka igenom den regelbundet för att säkerställa att de har den senaste informationen.

2. Indexering

Efter att sökrobotarna har sökt igenom din webbplats, använder Google den insamlade datan för att besluta om webbsidan ska läggas till i sitt index (biblioteket) eller ej. Google granskar exempelvis innehållet på sidan för att bedöma dess relevans och värde, samt hur sidan presenteras.

Det är dock viktigt att notera att Googles indexeringsmetoder har utvecklats och blivit mer sofistikerade. De har implementerat flera nya filter i indexeringsprocessen. Detta gör det än viktigare att sökmotoroptimera din webbplats och se till att den innehåller relevant och trovärdigt material, annars riskerar du att missa möjligheten att synas på Google.

3. Rankning

Slutligen, när Google har bestämt att din webbplats och dess sidor ska ingå i deras index, blir de en del av Googles index. Detta innebär att din webbplats nu är i konkurrens om de eftertraktade högsta positionerna i sökresultaten. Din placering i Googles sökresultat påverkas av flera faktorer, inklusive kvaliteten på webbplatsens innehåll, antalet värdefulla externa länkar som pekar till din sida, hur väl anpassad webbplatsen är för användare, och i vilken grad den uppfyller Googles tekniska standarder.

Indexeringstid kan variera

Tidsramen för när Google indexerar din webbsida kan variera avsevärt. Vissa sidor kan bli indexerade inom några minuter, medan andra kan ta veckor. Sidorna måste genomgå flera filter innan de blir en del av Googles index, och exakta detaljer om hur dessa algoritmer fungerar är inte allmänt kända. Dock finns det sätt att påskynda indexeringsprocessen, såsom:

  • Skapa värdefulla externa länkar från pålitliga webbplatser.
  • Använd internlänkning för att underlätta för sökmotorer och användare att navigera och hitta innehåll på din webbplats.
  • Uppdatera din webbplats med en XML-sitemap.
  • Skapa SEO-optimerade URL:er för varje sida på din webbplats.
  • Använd unika titeltaggar och metabeskrivningar för varje sida.

Kontrollera om din webbplats har indexerats av Google

För att se vilka sidor från din webbplats som har indexerats av Google, kan du enkelt göra en sökning direkt på Google. Skriv in kommandot site:dinsajt.se i sökfältet och tryck på sök. Resultatet visar alla sidor kopplade till ditt domännamn som har indexerats. För att kontrollera en specifik sida, ange hela URL:en på samma sätt. Du kan också använda Google Search Console för att kontrollera om din webbplats har indexerats.

Under fliken Coverage i Search Console kan du se information om eventuella genomsökningsfel, sidor som har blockerats eller exkluderats, samt vilka sidor som faktiskt har indexerats.

Om din webbplats inte indexeras av Google

Om dina webbsidor inte har indexerats av Google är det ett bekymmer. När Google inte indexerar din webbplats och dess sidor, blir de osynliga i sökresultaten. Det är därför viktigt att du identifierar och åtgärdar problemet. Här är några vanliga anledningar till att en webbsida inte blir indexerad.

Blockering av Google

En frekvent orsak till att en webbplats inte indexeras är att Google har förhindrats från att söka igenom den. Kontrollera webbplatsens robots.txt-fil för att se om den innehåller taggen ”noindex”. Denna tagg instruerar Googles sökrobotar att inte genomsöka sidan. För att lösa detta, ta bort ”noindex”-taggen.

Ingen XML Sitemap

En viktig del för varje webbplats är att ha en XML sitemap, även känd som webbplatskarta. Det är en lista som innehåller alla sidor på sajten, vilket underlättar för sökrobotarna att hitta och indexera hela sajtens innehåll. Om du märker att delar av din webbplats inte indexeras, bör du se till att uppdatera och skicka in din sitemap till Google.

Webbplatsen innehåller överflöd av duplicerat innehåll

När en webbplats har en stor mängd duplicerat innehåll kan det skapa förvirring för sökmotorer. Detta kan leda till att de väljer att inte fortsätta genomsöka webbplatsen.

Webbplatsen har lång laddningstid

Google föredrar inte webbplatser som tar lång tid att ladda. Om en sökrobot möter webbplatser med mycket långa laddningstider är det mindre troligt att den kommer att indexera dessa webbplatser.

Webbplatsen har avlägsnats från Googles index

Om din webbplats har straffats och tagits bort från Googles index, är det troligt att du redan är medveten om detta. Att bli straffad av Google är allvarligt, och det kommer att krävas betydande ansträngningar för att få din webbplats indexerad igen.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.