SEO för B2B-företag

Maximera din digitala närvaro och öka försäljningen med skräddarsydd SEO för B2B-företag! I dagens digitala tidsålder är det avgörande för B2B-företag att synas där beslutsfattare söker. Vår expertis inom B2B-SEO optimerar din webbplats för att locka till sig rätt besökare, konvertera leads och förbättra din affärsresultat. Oavsett om din utmaning ligger i att skapa engagerande innehåll, förbättra teknisk prestanda eller bygga en långsiktig digital strategi, är vi här för att hjälpa dig att utmärka dig i den digitala världen och uppnå mätbara resultat. Välkommen till er framtida framgång inom B2B-marknadsföring!

Kontakta oss

070-235 59 49
Måndag – Fredag | 07:00 – 16:00

Recensioner

5/5

Behöver du hjälp med SEO för B2B-företag?

Kontakta oss för mer information om SEO för B2B-företag
Vi bokar ett möte online när det passar er för att se hur vi kan hjälpa er med er SEO för B2B-företag
Vi lämnar en personlig offert anpassad för era behov och krav när det kommer till SEO för B2B-företag

I dagens digitala värld börjar de flesta inköpsbeslut med en sökning på Google, oavsett om det gäller produkter eller tjänster för personligt eller professionellt bruk. Att förstå hur inköpsprocessen förändras när kunden är ett företag är avgörande för att lyckas med B2B-SEO. S-rush är en B2B-SEO byrå som specialiserar sig på att hjälpa ditt företag att nå ut till andra företag genom sökmotoroptimering.

Varför våra kunder anlitar B2B SEO specialister från S-rush?

Att anlita B2B SEO-specialister från S-rush är ett strategiskt beslut för företag som vill förbättra sin digitala närvaro och affärsresultat. Flera faktorer bidrar till varför S-rush är ett populärt val:

 1. Erfarenhet och expertis: S-rush har en imponerande bakgrund inom B2B digital marknadsföring och erfarenhet av att leda förändringsprojekt hos sina kunder. Deras team består av B2B SEO-experter med över tio års erfarenhet, vilket garanterar djupgående kunskap och kompetens.
 2. Direktkontakt med experter: Hos S-rush arbetar kunderna direkt med experter inom content och sökoptimering, utan mellanhänder som projektledare eller key accounts. Detta främjar en djupare förståelse för kundens affär och behov över tid.
 3. Personligt engagemang: S-rushs konsulter är kända för sitt engagemang och dedikation. SEO kan vara en komplex och utmanande process, och deras team ger alltid sitt yttersta för kundens framgång.
 4. Tydlig process och implementering: Företaget följer en klar och strukturerad process för B2B SEO och content, baserad på insikt om kundens behov följt av effektivt genomförande. De ser till att förändringar görs på ett genomtänkt sätt.
 5. Projektledning och bestående förändring: S-rush är skickliga på projektledning, vilket leder till varaktiga förändringar och långsiktiga affärsvärden för kunden.
 6. Expertis inom teknisk SEO och content: Teamet har avancerad kompetens inom teknisk SEO och content, och är vana vid att hantera komplexa utmaningar inom dessa områden.
 7. Flexibilitet och anpassningsförmåga: S-rush anpassar sig smidigt till olika kundbehov och förhållanden, vilket gör dem flexibla i hanteringen av SEO och contentprojekt.
 8. Skalbarhet och accelererad tillväxt: De hjälper kunder att skala upp verksamheten snabbt, till exempel genom att öka takten i contentproduktion eller genom fokuserade tekniska förbättringar. Dessa insatser mäts och utvärderas genom förbättrad webbtrafik och konverteringar via Google.
 9. Affärsfokus: Slutligen är S-rushs B2B SEO och content-specialister inriktade på att förbättra kundens affär online, vilket är centralt för att driva digital framgång i den moderna marknaden.

Exempel på en slagkraftig effekt med S-rush B2B SEO

Effekten av S-rushs B2B SEO och contenttjänster kan beskrivas med Taxi Grand Skåne i detta projekt inkluderade S-rushs arbete följande nyckelaspekter:

 1. Content: Utveckling och implementering av högkvalitativt, målgruppsanpassat och SEO-optimerat innehåll. Detta bidrog till att förbättra företagets relevans och synlighet i Google för nyckelord relaterade till deras verksamhet.
 2. Teknisk sökoptimering: Optimering av företagets webbplats för att säkerställa att den är tekniskt anpassad för sökmotorers krav, vilket förbättrar webbplatsens laddningstider, mobilanpassning, och andra tekniska faktorer som påverkar SEO.
 3. Sökordsstrategier: Utveckling av effektiva sökordsstrategier som riktar in sig på relevanta och konkurrenskraftiga sökord för att attrahera den rätta målgruppen.
 4. Assistering i SEO-genomförande: Hjälp med att implementera de planerade SEO-strategierna på ett effektivt sätt.

När företaget bytte flyttade till en ny domän, observerades en tillfällig nedgång i synligheten på Google. Detta är vanligt vid byte av domännamn, då sökmotorer behöver tid för att indexera och ranka den nya domänen. Trots detta, tack vare de grundläggande SEO- och content-strategierna som S-rush implementerade, kan företaget se att deras synlighet och ranking på Google förbättras och stabiliseras.

Det är viktigt att komma ihåg att SEO är en långsiktig process, och de fulla effekterna av sådana förändringar blir tydligare över tid, särskilt efter en stor förändring som ett namnbyte och byte av domän.

Hur du lyckas med B2B sökmotoroptimering

För att lyckas med sökmotoroptimering (SEO) inom B2B-sektorn och generera leads via Google, finns det flera viktiga insikter och strategier som företag bör beakta:

 1. Förstå din målgrupp: Det är avgörande att ha en djup förståelse för din målgrupp, deras behov och sökbeteenden. Anpassa ditt innehåll och dina sökord för att möta dessa specifika behov.
 2. Kvalitativt och relevant innehåll: Skapa högkvalitativt och relevant innehåll som adresserar dina potentiella kunders frågor och utmaningar. Innehållet bör vara informativt och tillhandahålla värde för att engagera din målgrupp.
 3. Optimera för rätt sökord: Nyckeln till framgångsrik B2B SEO är att välja och optimera för rätt sökord. Det innebär att fokusera på branschspecifika, långsvansade sökord som är relevanta för ditt företag och dina tjänster eller produkter.
 4. Teknisk SEO: Se till att din webbplats är tekniskt optimerad. Detta inkluderar aspekter som snabba laddningstider, mobilanpassning, säkerhet (HTTPS), och en strukturerad navigering som gör det enkelt för sökmotorer att indexera din webbplats.
 5. Bygga och underhålla backlinks: Skapa en stark backlink-profil genom att få högkvalitativa, relevanta länkar från andra respekterade webbplatser inom din bransch.
 6. Användning av analytics och spårning: Använd verktyg som Google Analytics för att spåra och analysera din webbtrafik och SEO-prestanda. Detta hjälper dig att förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras.
 7. Kontinuerlig optimering och uppdatering: SEO är inte en engångsinsats, utan en kontinuerlig process. Uppdatera regelbundet ditt innehåll och fortsätt att optimera din webbplats baserat på aktuella trender och algoritmändringar från sökmotorer.
 8. Fokusera på användarupplevelsen: En bra användarupplevelse på din webbplats kan bidra till lägre avvisningsfrekvenser och högre engagemang, vilket också är positivt för din SEO.
 9. Samarbete med säljteamet: Integrera dina SEO-ansträngningar med ditt säljteams strategier för att säkerställa att du genererar kvalitativa leads som kan omvandlas till verkliga affärsmöjligheter.

Att lyckas med B2B SEO kräver en väl genomtänkt strategi som tar hänsyn till både tekniska och innehållsmässiga aspekter, samt ett kontinuerligt arbete för att anpassa sig till förändringar och trender inom sökmotoroptimering.

Vad är B2B-SEO?

B2B-SEO, som står för sökmotoroptimering inom business-to-business, är en process för att förbättra en webbplats så att den blir mer synlig och attraktiv för andra företag. Detta skiljer sig från traditionell SEO som främst fokuserar på konsumentmarknaden. I B2B-sammanhang är inköpsprocessen ofta mer komplex och detaljerad, och därför krävs det en annan strategi.

När företag söker efter produkter eller tjänster lägger de stor vikt vid specifika kriterier, vilket påverkar vilka sökord de använder och hur de navigerar online. För att en webbplats ska kunna omvandla besök till faktiska försäljningar till andra företag, är det viktigt att dess innehåll och tekniska aspekter är anpassade för att möta dessa unika krav och behov.

Vikten av en välutformad B2B-SEO-strategi

En välutformad B2B SEO-strategi är avgörande för effektiv B2B-marknadsföring, särskilt när det gäller att övertyga potentiella köpare om att din produkt eller tjänst är det optimala valet för dem. Nyckeln ligger i att skapa engagerande innehåll som konsekvent attraherar besökare till din webbplats under deras inköpsresa. Genom att frekvent dra till sig besökare ökar chansen markant att de väljer just ditt företag vid inköpsbeslutet. För att lyckas krävs djupgående insikter i företagsinköpsprocesser och en välgrundad strategi baserad på relevanta data. Utan dessa komponenter kan dina SEO-ansträngningar bli ineffektiva och inte bidra till de affärsmål ni satt upp.

S-rushs metod för B2B sökoptimering

S-rush genomför B2B sökoptimering genom en strukturerad och målinriktad process:

 1. Omfattande sökordsanalys: Initialt utför S-rush en omfattande sökordsanalys. Denna analys ger insikter om relevanta sökord och besvarar viktiga frågor kring målgruppens sökvanor, hur webbplatsen bör struktureras, och vad som är realistiska mål för projektet. Analysen bidrar även till att ge en djupare förståelse för hur användaren ser på din webbplats och affär.
 2. Contentstrategi och skapande av innehåll: Baserat på sökordsanalysen utvecklar de en skräddarsydd B2B content-strategi och producerar innehåll som är optimerat för konvertering. I början genererar detta innehåll kanske inte mycket trafik, men det lägger grunden för framtida satsningar. I detta skede implementeras även Google Ads och menyn på webbplatsen omstruktureras för att bättre stödja det nya innehållet och underlätta användarens köpresa.
 3. Teknisk SEO och optimering av startsida: Det tekniska SEO-arbetet är ofta mindre tidskrävande men är avgörande för att Google ska prioritera sidan. Samtidigt optimeras startsidan för att förbättra användarvänligheten och öka konverteringsfrekvensen.
 4. Expansion av innehållsproduktion: Efter att ha upprättat en konkret plan för vilka artiklar som ska skrivas, skalar S-rush upp innehållsproduktionen. Artiklarna är djupgående och täcker även relaterade områden för att ge en bredare förståelse. Genom olika KPI:er säkerställs att innehållet effektivt bidrar till konverteringar.

Tjänster som en B2B SEO-byrå som S-rush erbjuder

När du anlitar en B2B SEO-byrå som S-rush, kan du förvänta dig ett omfattande stöd inom flera nyckelområden:

 1. Utarbetande av strategi: Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla en skräddarsydd B2B-strategi, inklusive en detaljerad handlingsplan som syftar till att hjälpa dig att nå dina affärsmål.
 2. Grundlig sökordsanalys: Vår sökordsanalys ger inte bara insikter för innehållsproduktionen, utan ger också värdefull information om din målgrupps beteende under deras köpresa.
 3. Stöd i affärsutveckling: Vi förser dig med insikter om vad din målgrupp efterfrågar, vilket möjliggör förbättringar i din marknadsföringsstrategi och affärsutveckling.
 4. Förbättring av användarupplevelse (UX): Vi hjälper dig att optimera din webbplats för en förbättrad användarupplevelse, vilket gynnar både Google och dina potentiella kunder.
 5. Ökning av konverteringar: Med vår erfarenhet inom SEO-projekt använder vi konkreta data för att fatta beslut som leder till ökade konverteringar och försäljning.
 6. Optimering av teknisk SEO: Medan innehållet är centrala, anpassar vi även den tekniska aspekten av din webbplats för att effektivt nå din målgrupp.
 7. Expansion av innehållsproduktion: Vi identifierar och producerar det innehåll som krävs och skalar upp produktionen av högkvalitativa SEO-texter för att snabbt generera resultat för din verksamhet.

När är det lämpligt att genomföra B2B-SEO?

För B2B-företag är SEO en avgörande faktor för att driva försäljning och tillväxt. Google spelar en viktig roll i detta genom att kontinuerligt samla in data om din målgrupp, vilket ger värdefulla insikter för att bättre förstå och möta deras behov, vilket i sin tur kan öka din verksamhets lönsamhet. S-rush, verksamma i hela Sverige står redo att stödja ditt företag i alla faser av SEO-projektet, från början till slut. Tveka inte att kontakta oss för mer information och för att starta din SEO-resa.

Anledningar att anlita S-rush för B2B-SEO

Att välja S-rush för era B2B-SEO-behov innebär att ni får tillgång till:

 1. Pålitliga och klara B2B SEO-processer: Vi erbjuder trygga och välstrukturerade processer för att optimera er närvaro online.
 2. Strukturerad teknisk projektplanering: Vår tekniska projektplanering är tydlig och anpassad för att säkerställa optimala resultat.
 3. Samverkan med er teknikavdelning: Vi arbetar nära er teknikavdelning för en sömlös integration och samordning.
 4. Äkta kundintresse: Hos oss får ni ett team som genuint är intresserade av er verksamhet och era behov.
 5. Anpassning till er unika situation: Vi skräddarsyr vår strategi och vårt tillvägagångssätt efter just era unika förutsättningar och mål.
 6. Resultatinriktat genomförande: Vårt arbete sker i nära samarbete med er, med ett tydligt fokus på att uppnå konkreta resultat.

Välj S-rush för en skräddarsydd och effektiv B2B-SEO-strategi som ger resultat.

Vanliga frågor och svar om SEO för B2B-företag?

Skillnaden mellan B2B och B2C SEO

Huvudskillnaden mellan B2B och B2C SEO är inriktningen. B2B-SEO inriktar sig mer på innehålls-SEO, där målet är att skapa relevant och engagerande innehåll för användarens köpresa. Å andra sidan fokuserar B2C-SEO mer på teknisk SEO eftersom huvudinnehållet ofta är produkter, inte text, där tekniska aspekter spelar en större roll för Google-ranking.

Vad B2B-SEO Inkluderar

I B2B-SEO prioriteras, från mest till minst viktigt: Innehåll (Content), förbättringar av användarupplevelse (UX), teknisk SEO och länkbygge.

Varför SEO är viktigt för B2B-företag

B2B-företag möter ofta längre och mer komplexa köpprocesser. SEO och innehåll kan effektivt bemöta dessa behov på ett skalbart sätt genom att engagera den potentiella företagskunden under hela köpresan.

Välja rätt SEO-byrå för B2B

Vid val av SEO-byrå för B2B bör du se till att byrån kan a) koppla innehåll i Google till din affärsstrategi och b) effektivt skala upp contentproduktionen för snabbare värde i Google. Detta kräver en samordnad och skalbar process.

Kostnad för B2B-SEO

Kostnaden för B2B-SEO varierar beroende på behov och omfattning. S-rushs B2B-kunder spenderar exempelvis mellan 100 000 SEK och 500 000 kronor per år på deras B2B-SEO-tjänster.

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.

file-addphone-handsetcalendar-fullclock