Integritetspolicy

1. Introduktion

På srush.se är skyddet av dina personuppgifter av yttersta vikt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och andra dataskyddslagar.

2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du använder vår webbplats, till exempel när du:

 • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Kontaktar oss via vårt kontaktformulär.
 • Använder våra SEO-tjänster.

De uppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och andra relevanta uppgifter.

3. Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in används för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
 • För att kommunicera med dig om våra tjänster eller erbjudanden.
 • För att anpassa din upplevelse på vår webbplats.

4. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom när det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter.

6. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begära dataöverförbarhet.

7. Cookies

Vår webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. För mer information, vänligen se vår [Cookiespolicy].

8. Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras för att återspegla ändringar i våra praxis eller som svar på ändrad lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad.

9. Kontakt

För frågor eller funderingar om vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

 • Telefon: 070-235 59 49
 • E-post: hej@srush.se

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontaktformulär

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.