Integritetspolicy för srush.se

Den här integritetspolicyn beskriver hur Pixelperfekt SEO Ltd (härefter "vi", "oss" eller "vår"), som ägare och operatör av srush.se (härefter "webbplatsen"), samlar in, använder och skyddar personuppgifter du lämnar när du använder vår webbplats.

Vilken information samlar vi in?

När du besöker vår webbplats kan vi samla in olika typer av information, inklusive personuppgifter, som du frivilligt lämnar till oss. Det kan omfatta men är inte begränsat till:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer)
  • Demografisk information (t.ex. plats, ålder, kön)
  • Information om hur du använder vår webbplats (t.ex. IP-adress, webbläsartyp, besökta sidor, klickade länkar)

Hur använder vi informationen?

Vi använder den insamlade informationen för att förstå dina behov och ge bättre service. Mer specifikt kan vi använda informationen för följande ändamål:

  • För att besvara dina förfrågningar och ge den begärda informationen.
  • För att anpassa våra produkter och tjänster efter dina preferenser.
  • För att förbättra vår webbplats och användarupplevelse.
  • För att skicka marknadsföringsmeddelanden baserat på dina intressen, om du har gett ditt samtycke.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, missbruk, åtkomst, avslöjande och förstörelse. Vi lagrar din information på säkra servrar och använder krypteringsteknik när det är lämpligt.

Delar vi din information med tredje part?

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, utom när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller vår säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter som vi innehar om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och träder i kraft omedelbart vid publicering.

Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

Pixelperfekt SEO Ltd
E-post: hej@srush.se

Senast uppdaterad: 2024-04-12

cloud-syncstareye