Lokal SEO

I en digital värld där geografisk närhet blir allt viktigare, utgör lokal sökmotoroptimering (SEO) nyckeln till framgång för företag med en specifik platsanknytning. Genom en strategiskt utformad lokal SEO-plan kan företag inte bara öka sin synlighet och dra till sig nya kunder, men också skapa en märkbar fördel över lokal konkurrens. Denna guide dyker djupt in i hur du kan använda rätt sökord, optimera din Google Business profil och skapa värdefulla lokala backlinks för att transformera din digitala närvaro och göra ditt företag till en dominant kraft inom ditt lokala område.

Lokal SEO handlar om att anpassa en webbplats för att den ska prestera bättre i sökresultat kopplade till en specifik geografisk region. Genom att optimera för lokal SEO, kommer en webbplats att ranka högre i sökningar som är relaterade till ett visst område. Detta är särskilt relevant när användare söker efter tjänster, produkter eller företag inom en bestämd stad eller region. Till exempel, om någon söker “frisör i Stockholm”, kommer sökmotorer som Google att prioritera och visa frisörsalonger som är lokaliserade i just Stockholm.

Denna guide inriktar sig på att ge strategier och metoder för att förbättra din webbplats positionering i lokala sökresultat.

För lokala företag är det kritiskt att uppnå en framträdande position i lokala sökresultat, vilket kan bidra till ökad synlighet, attrahera fler kunder och boosta försäljningen. Lokal SEO omfattar flera taktiker, inklusive att finslipa webbplatsens innehåll och struktur, samt förbättra företagets profiler för att sticka ut i exempelvis Google Maps.

Genom att implementera effektiva SEO-strategier kan företag skapa en konkurrensfördel över andra lokala aktörer som inte fokuserar på denna typ av optimering.

Lokal SEO är en specialiserad del av sökmotoroptimering som fokuserar på att maximera synligheten i geografiskt specifika sökningar. Även om de generella principerna för SEO fortfarande är tillämpliga, finns det särskilda aspekter som kräver extra uppmärksamhet för att uppnå framgång på den lokala marknaden.

Lokal sökordsanalys – Att förstå lokala sökmönster

Precis som all annan sökmotoroptimering, är lokal SEO också beroende av en förståelse för sökbeteenden. Det är därför viktigt att basera din lokal SEO-strategi på en noggrann analys av sökord, där du utforskar vad dina potentiella kunder specifikt söker i relation till din verksamhet. Lokala sökvanor tenderar ofta att följa ett mönster där man kombinerar “tjänst/produkt” med “plats”, exempelvis “elektriker Lund” eller “bilverkstad Malmö”.

Det är viktigt att du förstår vilka beskrivningar av din verksamhet som redan efterfrågas i sökningar. Även att identifiera vilka geografiska områden som är mest relevanta för din SEO-strategi är av stor vikt. Det kan förekomma mycket specifika geografiska sökningar, där människor inte bara söker efter en tjänst eller produkt i en hel region eller stad, utan ner till specifika stadsdelar. Detta bör beaktas i din SEO-planering.

För verksamheter som kaféer och restauranger är det vanligt med extremt specifika lokala sökningar, som kan inkludera specifika stadsdelar, torg, gator eller landmärken.

När du väljer vilka sökord att fokusera på, är det viktigt att noggrant välja rätt sökord för dina syften. Målet bör inte enbart vara att sikta på sökord med störst sökvolym, utan att istället ha en balanserad syn på vilka söktermer som genererar mest och snabbast kommersiella resultat. Generellt har breda short-tail sökord en högre sökvolym, men de är också mer konkurrensutsatta och ofta mindre relevanta än mer specifika long-tail sökord. Några viktiga faktorer att beakta i detta sammanhang inkluderar:

 1. Relevans: Det är viktigt att utvärdera hur relevant söktrafiken är för ditt företag ur ett kommersiellt perspektiv. Ställ dig frågor som: Är söktermerna direkt kopplade till de tjänster du erbjuder, din målgrupp och de geografiska områden du verkar inom? Hur passande är söktermerna för ditt företag och i vilken grad är ditt företag relevant för de söktermerna?
 2. Konkurrenslandskap: Analysera hur konkurrensen ser ut för de sökord du överväger. Hur stark är konkurrensen inom SEO för dessa sökord och hur väl rustat är ditt företag för att möta denna konkurrens?
 3. Cost-per-click (CPC): Bedöm kostnaden för trafiken om den skulle genereras genom betald sökning istället. Detta ger en indikation på värdet av sökorden och potentiell avkastning på investeringen.
 4. Sökvolym: Undersök hur många sökningar som görs varje månad för de aktuella sökorden. Detta ger en uppfattning om hur stor trafikpotentialen är för dessa söktermer.

Outputen från en sökordsanalys blir en omfattande helhetsbedömning. Det handlar inte bara om att skapa en lista på sökord att fokusera på, utan snarare om att utgöra den mest kritiska strategiska grundstenen för hur en SEO-insats bör struktureras. I sökordsanalysen är det även viktigt att beakta sökintentionen. Detta är avgörande dels för att säkerställa den kommersiella relevansen, och dels för att kunna skapa sida och innehåll som är så passande och effektivt som möjligt.

Speciellt inom restaurang- och kafébranschen kan lokala sökningar ofta vara av informativ karaktär, särskilt i större städer. I dessa situationer kan sökanden vara mer intresserad av att läsa artiklar, guider och listor snarare än att direkt söka efter specifika restauranger eller kaféer. För en restaurangägare kan det därför bli en utmaning att konkurrera på sådana sökord utan att ha motsvarande typ av innehåll.

Optimering av webbplats för lokal SEO

Optimering av din webbplats för lokala sökningar är en kritisk del av en övergripande lokal SEO-strategi, vilket innebär att kombinera allmänna SEO-principer med specifika åtgärder för att förbättra lokal synlighet. Grundläggande teknisk SEO, som inkluderar aspekter som crawlbarhet, indexerbarhet och användarvänlighet, är fundamentala för att uppnå framgång inom lokal SEO och bör prioriteras från start.

Ett effektivt tillvägagångssätt för lokal on-page SEO är att utveckla lokala landningssidor som är noggrant anpassade till viktiga sökord. Om ditt företag erbjuder olika tjänster i en stad, kan en lyckad lokal SEO-strategi inkludera att skapa unika undersidor för varje specifik tjänst. Varje sida bör innehålla innehåll som är unikt och direkt relevant för just den tjänsten. Denna princip är även tillämpbar om du driver flera restauranger i en stad – varje restaurang bör ha sin egen särskilda sida, med ytterligare undersidor för specifika erbjudanden som lunchmenyer, middagsalternativ, baralternativ med mera.

För att ytterligare stärka din lokal SEO kan du även skapa sidor för platser där ditt företag inte fysiskt är beläget, som grannstäder eller andra geografiskt relevanta områden. Detta är en strategi som ofta används av tjänsteföretag som vill öka sin synlighet i organiska sökresultat, även utanför deras direkta geografiska närhet.

Vid utformningen av dessa sidor är det viktigt att ha sökintentionen i åtanke. Många lokala sökningar drivs av transaktionella och kommersiella intentioner, och detta bör reflekteras i både sidornas design och det innehåll som presenteras. Genom att följa dessa riktlinjer, kan du effektivt förstärka din lokal SEO och därmed öka din synlighet och attraktivitet för lokal orienterade kunder.

När du arbetar med innehåll på lokala sidor, finns det några viktiga riktlinjer att följa för att optimera din närvaro och synlighet:

 1. Välj rätt sökord för varje sida: Identifiera och använd de mest relevanta sökorden för varje specifik sida. Detta säkerställer att sidan är riktad mot rätt publik och ökar chansen för högre ranking i sökresultaten.
 2. Skriv unikt innehåll baserat på sökintentionen: Varje sida bör ha innehåll skräddarsytt för att matcha sökintentionen bakom de valda sökorden. Förklara vad en kund behöver veta och betona sidans lokala relevans.
 3. Optimera h-taggar, meta-beskrivningar och title-taggar: Använd dina huvudsakliga sökord i dessa viktiga SEO-element. Dessa taggar spelar en stor roll i hur din webbplats visas i sökresultaten och hur användarna uppfattar din sida.
 4. Inkludera adress, telefonnummer och namn: Det är viktigt att inkludera specifik information som adress, telefonnummer och namnet på exempelvis din butik eller restaurang. Se till att denna information är konsekvent och överensstämmer med hur din verksamhet presenteras på andra delar av nätet, som i kataloger och på sociala medier.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa starkare och mer effektiva lokala sidor som bättre når ut till din målgrupp och förbättrar din position i lokala sökresultat.

Optimera din Google Business profil för lokala sökningar

Att optimera din Google Business Profile (tidigare känt som Google Business) är en central del av att förbättra din synlighet i lokala sökningar och i Google Maps. Google Business Profile tillåter dig att skapa en detaljerad företagsprofil kopplad till en specifik adress, såsom din butik, restaurang eller kontor. Det är viktigt att notera att du inte kan skapa en Google Business Profile för en plats där du inte har en fysisk närvaro, och en postbox är inte tillräckligt för att kvalificera.

För att optimera din profil för bättre synlighet, kan du följa dessa steg:

 1. Använd relevanta sökord: Se till att din profil är riktad mot de sökord som bäst beskriver din verksamhet. Detta innebär att inkludera dessa sökord i din företagsbeskrivning och i andra relevanta delar av din profil.
 2. Håll informationen uppdaterad och korrekt: Se till att all information i din profil är aktuell och korrekt. Detta inkluderar din adress, öppettider, telefonnummer, och andra viktiga uppgifter. Att regelbundet uppdatera din profil med nya foton, erbjudanden och evenemang kan också vara till hjälp.
 3. Aktivt hantera och svara på recensioner: Att svara på recensioner, både positiva och negativa, visar att du är engagerad i kundupplevelsen och tar feedback på allvar. Detta kan även påverka hur din verksamhet uppfattas av potentiella kunder.
 4. Använd alla tillgängliga funktioner: Google Business Profile erbjuder en rad funktioner, som att lägga till foton, skapa inlägg, markera särskilda erbjudanden och till och med publicera evenemang. Använd dessa funktioner för att ge en fullständig bild av vad din verksamhet erbjuder.

Genom att aktivt hantera och optimera din Google Business Profile, kan du öka chanserna att din verksamhet visas i det så kallade “local map pack” i Googles sökresultat och i kartfunktionen, vilket kan leda till ökad synlighet och fler kundbesök.

Hur du effektivt optimerar din Google Business profil

För att effektivt optimera din Google Business-profil och maximera dess inverkan på din lokala SEO, kan du följa dessa steg:

 1. Ansök om och verifiera din företagsprofil: Det första steget är att ansöka om en Google Business-profil och sedan verifiera den. Detta säkerställer att du har full kontroll över den information som visas om ditt företag.
 2. Fyll i all företagsinformation: Det är viktigt att fylla i alla obligatoriska fält korrekt, inklusive företagsnamn, adress, telefonnummer, webbplats, öppettider och annan relevant information. Välj också noga vilken kategori du placerar din verksamhet inom.
 3. Använd relevanta sökord: Implementera relevanta sökord som beskriver ditt företag i din profil. Detta ökar chanserna att din profil dyker upp i relevanta sökresultat.
 4. Lägg till bilder och videor: Högkvalitativa bilder och videor som visar ditt företag och dess erbjudanden kan göra din profil mer attraktiv och informativ för potentiella kunder.
 5. Uppmuntra kundrecensioner: Aktivt uppmuntra dina kunder att lämna recensioner. Positiva recensioner kan förbättra din synlighet på Google samt öka trovärdigheten och attraktionskraften för ditt företag.
 6. Övervaka och svara på recensioner: Regelbunden övervakning och respons på kundrecensioner, både positiva och negativa, är avgörande. Det visar att du värderar kundfeedback och strävar efter att erbjuda utmärkt service.
 7. Använd Google posts: Genom att använda Google Posts kan du dela viktiga uppdateringar, kampanjer, evenemang, nya produkter eller tjänster, vilket bidrar till ökad kundengagemang och informeradhet.

Genom att noggrant följa dessa steg och kontinuerligt uppdatera din Google Business-profil, kan du förbättra din synlighet på Google, vilket är avgörande för att locka fler kunder och främja organisk tillväxt för ditt företag.

Att skapa lokala backlinks är en väsentlig del av att optimera din lokala SEO. Backlinks, eller inlänkar, är länkar från andra webbplatser som pekar till din egen, och lokala backlinks är särskilt värdefulla eftersom de kommer från sidor som är relevanta för din stad eller region.

Genom att aktivt arbeta med lokal SEO och därmed fokusera på att erhålla lokala backlinks från högkvalitativa och relevanta källor, kan du markant öka din webbplats auktoritet och trovärdighet. Detta förstärker din sida med mer “länkkraft”, vilket direkt förbättrar din synlighet i sökresultaten för lokala sökord och fraser. En stark lokal SEO-strategi som inkluderar att bygga lokala backlinks är därför avgörande för att framgångsrikt nå ut till din lokala målgrupp.

Här är några metoder för att skaffa lokala backlinks:

 1. Digital PR mot lokalpress: Lokala nyhetssajter och tidningar har ofta stor auktoritet och relevans. Genom att jobba med PR kan du få dessa att länka till din webbplats. Exempel på PR-vinklar inkluderar nyetableringar, lokala evenemang eller viktiga företagsnyheter.
 2. Bygg relationer: Skapa relationer med andra företag och organisationer i din lokala region. Dessa kontakter kan leda till naturliga länkmöjligheter till din webbplats.
 3. Registrera dig på lokala företagskataloger: Delta i lokala företagskataloger och branschspecifika webbplatser. Detta kan ge din webbplats relevanta länkar från sidor som exempelvis rekommenderar besöksmål i ditt område.
 4. Delta i lokala evenemang: Genom att vara aktiv i lokala evenemang eller samarbeten med andra organisationer kan du öka din synlighet och möjligheten att få lokala backlinks.

Att implementera dessa strategier är ett kraftfullt sätt att öka antalet lokala backlinks till din webbplats, vilket är en central del i att förbättra din position i lokala sökresultat. Denna metod är en viktig aspekt av lokal SEO, eftersom den inte bara ökar din synlighet utan även bidrar till att stärka din webbplats auktoritet och trovärdighet i lokala sammanhang.

Om du behöver ytterligare hjälp med att optimera din webbplats för lokal SEO, är du välkommen att kontakta oss på Bonzer. Vi erbjuder en kostnadsfri analys av din nuvarande lokal SEO-situation. Vårt team av experter kan hjälpa dig att utveckla en skräddarsydd strategi som är anpassad till din verksamhets unika behov och mål. Genom att samarbeta med oss kan du säkerställa att din verksamhet utnyttjar alla möjligheter som lokal SEO erbjuder för att förbättra din online-närvaro och attrahera fler lokala kunder.

Sammanfattningsvis för lokal SEO

Sammanfattningsvis är lokal sökmotoroptimering (lokal SEO) avgörande för företag med en tydlig platsanknytning. Genom att skickligt implementera strategier för lokal SEO, kan företag öka sin synlighet på nätet, attrahera nya kunder, öka försäljningen och stärka sin position mot andra lokala konkurrenter. Nyckeln till framgång med lokal SEO ligger i att:

 1. Använda rätt sökord: Att noggrant välja och använda sökord som är relevanta för ditt lokala område och din verksamhet är kritiskt. Detta hjälper till att attrahera rätt typ av trafik och förstärker din position i lokala sökresultat.
 2. Optimera din Google Business profil: En väl optimerad profil är central för lokal SEO och bidrar till att stärka ditt företags lokala närvaro. Det gör att ditt företag syns i Googles kartfunktion och i sökningar som är relaterade till din lokala plats.
 3. Skapa lokala backlinks: Att få länkar från andra lokalt relevanta webbplatser är avgörande för att bygga upp din webbplats auktoritet och synlighet i sökmotorernas ögon. Detta kan uppnås genom digital PR, nätverkande, att vara listad i lokala företagskataloger och att delta i lokala evenemang.

Att ha en genomtänkt och målinriktad strategi för lokal SEO är en kritisk komponent för att uppnå framgång för företag som är geografiskt specifika. Genom att koncentrera sig på dessa nyckelområden, kan företag effektivt förbättra sin online-närvaro och locka till sig en mer riktad och engagerad lokal kundbas.

Förfrågningar och bokning av möten

Om du överväger digital marknadsföring för ditt företag eller har frågor relaterade till marknadsföring, tveka inte att kontakta mig för en diskussion om dina behov. Med min expertis inom området kan jag guida dig genom din digitala marknadsföringsresa.

Kom igång