SEO för e-handel 2024

Maximera din e-handels framgång med skräddarsydd SEO! Upptäck hur rätt sökmotoroptimering kan transformera din webbshop, öka din synlighet och driva försäljning. Ta del av de senaste strategierna och insikterna inom e-handels-SEO för att skapa en digital närvaro som dominerar i din bransch.

SEO för e-handel är avgörande för webbshoppar som vill nå den betydande andelen av Google-användare – upp till 10% av dagens 50 till 70 miljoner sökningar – som har en avsikt att köpa. För att effektivt engagera dessa konsumenter vid rätt tidpunkt, behöver e-handlare fokusera på skräddarsydd sökmotoroptimering.

Att optimera din webbshop för sökmotorer 2024 innebär att öka synligheten på Google när potentiella kunder söker efter produkter eller tjänster som anknyter till ditt företag. Genom att implementera strategier för e-handels-SEO kan företag expandera sin räckvidd till fler potentiella kunder, vilket kan resultera i förbättrade försäljningssiffror.

Anledningar att välja S-rush för SEO i din e-handel

Att anlita S-rush för att sökoptimera din e-handelsplattform är ett strategiskt val tack vare vår djupgående expertis och långvariga erfarenhet. Hos S-rush, som samarbetar med e-handlare, besitter alla SEO-konsulter mer än 13 års kompetens inom både teknisk SEO och specifikt för e-handel.

Ett unikt tillvägagångssätt hos S-rush är att du som kund arbetar direkt med en SEO-expert, utan att någon projektledare eller key account manager fungerar som mellanhand. Denna direktkontakt underlättar en djupare förståelse och ett starkare personligt engagemang.

S-rush skiljer sig även ut genom sin strukturerade process för att genomföra SEO för e-handel, där noggrann planering står i fokus. Deras förmåga att leda projekt effektivt är en nyckelfaktor för att skapa bestående förbättringar i din digitala affärsverksamhet.

Företagets flexibilitet är en annan styrka, med en förmåga att anpassa sig till varierande kundbehov. S-rush erbjuder skräddarsydda lösningar och deras expertis i projektplanering är en central del av deras framgång.

För e-handelsföretag är SEO och konvertering två sidor av samma mynt, och detta är också utgångspunkten för hur S-rush sätter mål i sina projekt. Med deras gedigna kunskap inom SEO för e-handel kan de bidra till betydande framgångar för din onlineaffär.

Vad särskiljer sökmotoroptimering för e-handel?

Sökmotoroptimering (SEO) för e-handel skiljer sig från traditionell SEO genom sitt fokus på teknisk optimering och användarupplevelse/konvertering. Detta beror på att i en e-handel är produkterna huvudinnehållet, inte textbaserat innehåll. För att göra produkterna mer synliga och relevanta för Google, krävs tekniska lösningar för att effektivt hantera och optimera dem.

Till exempel, om en e-handlare har en produktdatabas med 20 000 artiklar, blir det omöjligt att hantera varje produkt manuellt. Istället används tekniska metoder. SEO för e-handel fokuserar därmed i hög grad på hur produkter organiseras och presenteras på webbplatsen eller i webbshoppen, för att maximera både synlighet och användarvänlighet.

Utmaningar med SEO för e-handlare: Balansering av teknik och innehåll

E-handelsföretag står inför unika SEO-utmaningar, särskilt gällande hanteringen av deras omfattande produktkataloger för att uppnå relevans i Googles sökresultat. En förenklad beskrivning av dessa utmaningar är e-handlares strävan att ranka för en mängd olika sökord på Google.

Nyckeln till framgång ligger i att effektivt arbeta med kärnan i e-handelns innehåll – produktdatabasen. Detta uppnås genom tekniska lösningar och fokus på användarupplevelse (UX), vilket är centrala delar av teknisk SEO. Implementeringen av SEO för e-handel är därför en komplex uppgift som kräver en noggrann avvägning och integration av teknik, länkar, användarupplevelse och innehåll.

För att skapa en fungerande och effektiv SEO-strategi för en e-handel, är det avgörande att allt samarbetar smidigt. Detta ställer höga krav på teknisk expertis för att kunna formulera en klar och tydlig kravspecifikation till teknikteamet, samt för att utveckla en process som garanterar att alla nödvändiga förbättringsåtgärder implementeras korrekt.

Vanliga SEO-utmaningar för e-handlare och hur man hanterar dem

E-handelsföretag möter ofta likartade problem när det gäller sökmotoroptimering. Här utforskar vi de mest frekventa hinder som e-butiker stöter på i sina strävanden att förbättra sin position på Google.

Problem 1: Duplicerat innehåll När en e-butik använder URL-strukturer som inkluderar både produktkategorier och underkategorier, kan detta leda till duplicerat innehåll – samma innehåll på flera webbadresser. Google ser inte gärna detta.

Lösning:

 • Placera produkter direkt under huvudwebbplatsen snarare än i kategoriserade underkataloger. Således bör varje produkt ha en unik URL.
 • Använd canonical-taggar för att markera en URL som den primära källan för innehållet.

Problem 2: Filtrering, sortering och paginering Möjligheten för kunder att filtrera och sortera produkter, samt paginering (flera sidor), kan skapa flera versioner av samma sida och orsaka problem.

Lösning:

 • Se till att filtrering och sortering inte genererar nya unika URL:er. Detta kan tekniskt vara komplext men är ofta effektivt.
 • Använd canonical-taggar även här.

Problem 3: Produkttexter Många e-handlare undviker att skapa unika produkttexter för varje artikel på grund av kostnaden, vilket kan leda till duplicerat innehåll.

Lösning: Istället för att fokusera på att skriva helt nya texter, bör e-handlare istället inrikta sig på att förbättra användarupplevelsen. Detta innebär att ha:

 • Klickvänliga titlar och beskrivningar.
 • Korrekta och säljande rubriker (H1).
 • Enkel och intuitiv navigation.
 • Lockande erbjudanden.
 • Relevant innehåll som uppmuntrar till externa länkar.

Genom att förstå och adressera dessa vanliga problem, kan e-handlare effektivt förbättra sin SEO och därmed sin synlighet och prestation på Google.

Exempel på företag som effektivt använder SEO för e-handel

Om du är en e-handlare med en stor produktdatabas, är chansen stor att du kan gynnas av väl genomförd sökmotoroptimering. Här är några exempel på företag som framgångsrikt använder sig av SEO för e-handel:

 • Elgiganten
 • IKEA
 • Zalando
 • MediaMarkt
 • Stadium

Dessa företag representerar ett spektrum av olika branscher, vilket visar på den breda tillämpbarheten av SEO för e-handel för att förbättra synligheten och effektiviteten i onlinehandeln.

Nyckelfaktorer för en succé 2024 med SEO för e-handel

För att e-handlare ska nå framgång i SEO 2024 krävs flera viktiga komponenter. Förståelse är grundläggande – utan insikt i vad som behöver förbättras och varför, kan inga framsteg ske. En annan viktig aspekt är ekonomi; det är avgörande att ha en tydlig uppfattning om vilka interna och externa resurser som behövs för att uppnå önskade resultat.

Att sätta tydliga mål är också centralt för ett lyckat SEO-projekt. Det gäller att definiera projektets mål och inriktning: Vilka specifika områden ska fokus ligga på, såsom filter, kategorier, varumärkessidor eller produktsidor? Vilka produkttyper bör prioriteras?

Feedback är en annan viktig del. Det är viktigt att ledningen kontinuerligt får information om projektets framsteg, möjliga hinder, och de effekter som genomförda åtgärder har.

Slutligen är anpassningsförmåga avgörande. Varje företag är unikt och som SEO-leverantör är det viktigt att anpassa strategier och tillvägagångssätt utifrån varje kunds specifika förutsättningar, såsom budget, takt, tillgängliga resurser och tekniska begränsningar.

S-rushs metod för SEO för e-handel: Från planering till genomförande

S-rush, en SEO-byrå specialiserad på e-handel, har utvecklat en primärt teknisk optimeringsprocess som omfattar två huvudsakliga steg: planering och genomförande.

1. Planeringsfas för SEO för e-handel: I detta inledande skede skapar S-rush en detaljerad SEO-strategi som svarar på kritiska frågor såsom:

 • Vad ska genomföras?
 • Hur ska det genomföras?
 • Vem är ansvarig för vad?
 • När ska olika steg genomföras?
 • Vilka mål är uppsatta?
 • Vilka potentiella risker finns?
 • Vilka resurser krävs?

Syftet med planeringen är att få en djupare förståelse för projektets omfattning och metodik. I detta steg är det också viktigt att samla feedback och insikter från både teknikavdelningen och företagsledningen. Framgång i projektet är starkt beroende av ett bra samarbete och förståelse för kundens affärsverksamhet.

S-rush etablerar också en välstrukturerad genomförandeprocess i samarbete med kundens teknikavdelning, baserad på en agil arbetsmetod.

2. Genomförandefas för SEO för e-handel: Under genomförandefasen följer S-rush teknikavdelningens agila process för att effektivt implementera de planerade åtgärderna. Under hela projektets gång övervakar S-rushs SEO-konsulter de genomförda åtgärderna och dokumenterar deras effekter. Detta är avgörande för att säkerställa att Google korrekt rankar tusentals produkter och hundratals produktkategorier.

Som en illustration av S-rushs process för SEO för e-handel kan en teknisk plan utformad i Jira användas. I denna plan representerar varje rad ett tekniskt ärende inom en agil process, vilket ger en översikt över hur arbetet organiseras och genomförs.

Fördelarna med att välja S-rush för din SEO för e-handel

Att välja S-rush för din SEO för e-handel erbjuder flera fördelar:

 • Säkra och välordnade processer: Vi tillhandahåller välstrukturerade och beprövade processer för SEO för e-handel.
 • Klart definierad teknisk planering: Vår metod involverar en tydlig och detaljerad teknisk projektplanering.
 • Samarbete med teknikavdelningen: Vi anpassar vårt arbete för att integreras sömlöst med din teknikavdelning.
 • Kundfokus: Ett genuint engagemang och intresse för just ditt företags unika behov.
 • Flexibel anpassning: Vår strategi och processer formar sig efter dina specifika förutsättningar och behov.
 • Resultatorienterat genomförande: Vi arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att insatserna leder till konkreta resultat.

Dessa punkter sammanfattar varför S-rush är ett utmärkt val för företag som söker effektiv SEO för sin e-handelsplattform.

FAQ

Vad innebär SEO för e-handel [cur_y]?

SEO för e-hadnel är främst en teknisk process som syftar till att optimera din produktdatabas för högre ranking i Google. Även om det är en tekniskt inriktad aktivitet, kan det ibland vara nödvändigt att komplettera med innehållsstrategi, länkbyggande och förbättrad användarupplevelse.

Hur uppnår man framgång med SEO för E-handel?

Utmaningen inom SEO är inte att veta vad som ska göras, utan att faktiskt utföra det. Teknisk SEO är komplicerat eftersom det ofta kräver aktivt samarbete med teknikavdelningen. S-rush tar sig an denna utmaning genom att använda kundens agila processer för att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs effektivt.

Varför ska jag välja S-rush för min e-handels SEO?

S-rushs fokus ligger på att genomföra, inte bara att rapportera. Denna praktiska inställning är anledningen till att våra SEO-projekt ofta leder till framgång. Våra kunder har delat sina erfarenheter av att arbeta med oss, vilket du kan se här mer om under våra kundcase.

Förfrågningar och bokning av möten

Om du överväger digital marknadsföring för ditt företag eller har frågor relaterade till marknadsföring, tveka inte att kontakta mig för en diskussion om dina behov. Med min expertis inom området kan jag guida dig genom din digitala marknadsföringsresa.

Kom igång