Teknisk SEO

Teknisk SEO är avgörande för framgång online. Det handlar om att finjustera webbplatsens tekniska aspekter – från kod och laddningstider till datastrukturering – för att säkerställa optimal prestanda och synlighet i sökmotorer. Lär dig vikten av denna ofta förbisedda del av SEO och hur den kan förbättra din webbplats rankning och användarupplevelse.

För att uppnå en stark närvaro och hög synlighet i sökmotorer krävs en effektiv teknisk SEO-strategi. Många företag är väl medvetna om vikten av att kontinuerligt arbeta med innehåll och nyckelord, men ibland kan det vara frustrerande att inte se önskade resultat trots ansträngningarna. Det beror ofta på tekniska problem på webbplatsen som kan vara kritiska och som hindrar Google från att korrekt indexera och ranka sidan.

Teknisk SEO och innehållsdriven SEO är två hörnstenar inom sökmotoroptimering, och det är viktigt att förstå båda delarna för att lyckas. Teknisk SEO fokuserar främst på källkod, laddningstider, optimering av rendering och datastrukturering. Målet är att göra det enkelt för Google och dess sökrobot, Googlebot, att navigera på webbplatsen och indexera all information snabbt och korrekt. Det innebär att sidorna måste ladda snabbt, vara mobilanpassade och vara fria från tekniska problem som javascriptfel, trasiga länkar och felaktig markup.

Allt detta är nödvändigt för att skapa en snabb, strukturerad, och relevant webbplats som Googlebot kan förstå och värdera positivt.

I korthet, teknisk SEO handlar om att skapa en sund teknisk grund för din webbplats, vilket är lika viktigt som att optimera innehållet. Att behärska teknisk SEO kräver en djup förståelse av hur Google och dess sökrobot fungerar, samt en ständig strävan efter att förbättra användarupplevelsen och prestandan på webbplatsen.

Google tar hänsyn till användarupplevelsen när de bedömer webbplatser

Google har genomgått betydande förändringar i sin strategi för att granska och rangordna webbplatser de senaste åren, och teknisk SEO har blivit en av de mest betonade aspekterna. Tidigare var innehållets relevans det främsta fokuset, men nu har betoningen utvidgats till att inkludera användarupplevelsen som en avgörande faktor.

Anledningen till detta är enkel: Google vill ge sina användare en bra upplevelse genom att undvika att rekommendera sidor som är trasiga, långsamma, svåra att navigera på eller saknar värdefullt innehåll. Om Google upptäcker problem inom något av dessa områden på en webbplats, kommer dess synlighet i sökresultaten att drabbas negativt.

Ett tydligt exempel på hur Google har integrerat användarupplevelsen i sin bedömning av webbplatser är deras övergång till “mobile-first” indexering. Från och med juli 2019 har Google börjat indexera alla nya webbplatser som “mobile-first” som standard. Även befintliga webbplatser övervakas nu noggrant för att bedöma deras mobilanpassning och hur väl de uppfyller bästa praxis. Detta beslut grundar sig i det faktum att de flesta sökningar nu utförs från mobila enheter.

Som ett resultat vill Google bedöma och rangordna webbplatser utifrån deras prestanda och användbarhet för mobila användare. Därför kommer webbplatser som inte är mobilanpassade att behöva adressera detta problem förr eller senare.

Teknisk SEO kommer till sin rätt när det handlar om att lösa olika problem som kan påverka användarupplevelsen negativt. Det kan inkludera att åtgärda dåligt mobilanpassade sidor, förbättra laddningstider, reparerar trasig kod, lägga till viktiga taggar (både metataggar och HTML-taggar), säkerställa att Google kan följa och indexera länkar, korrekt hantering av JavaScript och säkerställa att informationen på webbplatsen är läsbar och förståelig för Google. Dessutom är det viktigt att hantera sidor som saknas eller har flyttats på webbplatsen på ett effektivt sätt.

Exempel på problemområden som teknisk SEO kan adressera:

 • Dåligt mobilanpassade sidor: Förbättra webbplatsens responsivitet och användarvänlighet på mobila enheter för att möta Google’s “mobile-first” indexering.
 • Långsamma laddningstider: Optimera webbplatsens prestanda genom att minska laddningstiderna, komprimera bilder och använda cache-teknik.
 • Trasig kod: Identifiera och åtgärda fel i källkoden som kan hindra en korrekt rendering av sidor av sökmotorer.
 • Saknade viktiga taggar: Se till att alla nödvändiga taggar, inklusive metataggar och HTML-taggar, är korrekt implementerade för att förbättra sidans förståelse och synlighet.
 • Länkar som Google inte kan följa eller indexera: Kontrollera att länkstrukturen är korrekt och att sökmotorer kan nå alla viktiga sidor på webbplatsen.
 • Dåligt implementerad JavaScript: Optimering av JavaScript-kod för att undvika fel som kan påverka webbplatsens prestanda och indexering.
 • Information som Google inte kan tolka: Säkerställ att allt innehåll på webbplatsen är klart och förståeligt för sökmotorer genom att använda korrekt markup och strukturerad data.
 • Dålig eller obefintlig hantering av sidor som saknas eller har flyttats: Implementera rätt vidarebefordring (redirects) och hantering av sidor som har ändrats eller tagits bort för att bevara länkar och användarupplevelsen.

Åtgärdande av detta är en enkel process.

Det absolut enklaste att rätta till inom teknisk SEO är att se till att alla nödvändiga taggar och attribut finns korrekt implementerade på varje sida. När dessa taggar finns och används på rätt sätt, är det en grundläggande åtgärd som kan ha en positiv inverkan på webbplatsens prestanda.

De viktiga taggarna som måste finnas på varje sida inkluderar:

 • Titel: En tydlig och beskrivande titel som sammanfattar sidans innehåll.
 • Huvudrubrik: Användning av huvudrubriker (ofta med HTML-element som <h1>, <h2>, osv.) för att strukturera och markera viktig information.
 • Meta-description: En kort och lockande beskrivning av sidans innehåll som visas i sökresultaten.
 • Canonical URL: Användning av canonical-taggar för att undvika duplicerat innehåll och ge sökmotorer rätt vägledning.

När dessa grundläggande taggar är korrekt implementerade och används på rätt sätt, utgör de en viktig grund för teknisk SEO. Att rätta till brister i dessa områden kan ofta leda till märkbara förbättringar i webbplatsens besöksstatistik och användarupplevelse.

Vad är canonical URL?

Canonical URL är ett sätt att ange för sökmotorer vilken URL som anses vara den primära och mest auktoritativa för en specifik webbsida. Det är viktigt eftersom sökmotorer, om de inte informeras om detta, kan behandla olika varianter av samma URL som separata sidor, vilket kan resultera i indexering av duplicerat innehåll och därmed en förlust av rankingkraft.

För att ge ett konkret exempel:

Om du har en e-handelswebbplats som säljer skor och har produktsidor med olika sorteringsalternativ, som sorteras efter färg eller storlek, kan samma produkt visas på flera olika URL:er, som:

 • https://www.doman.se/skor/nike-air-röd
 • https://www.doman.se/skor/nike-air-blå
 • https://www.doman.se/skor/nike-air-storlek-42

Sökmotorer kan betrakta varje av dessa URL:er som separata sidor, och om du inte använder en canonical-tag, kan det leda till att samma produkt indexeras flera gånger, vilket kan skada din webbplats ranking.

Genom att inkludera en canonical-tag på alla dessa sidor och ange den primära källan (till exempel den första URL:n) som den kanoniska URL:n, kommer sökmotorer som Google att förstå att det är den specifika versionen som ska indexeras och rankas högst. Detta hjälper till att undvika problem med duplicerat innehåll och säkerställer att din webbplats rankas korrekt i sökresultaten.

Länkar

När det kommer till länkar enligt Googles riktlinjer är det grundläggande och viktigt att följa några enkla regler:

 • Länkar bör vara a-taggar, det vill säga använda HTML-elementet <a>.
 • Länkar bör ha ett href-attribut som anger målet för länken.

Vi kan sammanfatta dessa regler med en tydlig rekommendation: undvik att försöka manipulera länkar. Om länkarna inte följer dessa två enkla regler kommer Googlebot att ignorera dem, och detta kan ha allvarliga negativa konsekvenser för din webbplats SEO. Å andra sidan, om du följer dessa regler, kan du känna dig trygg i att dina länkar kommer att bli rätt indexerade av Google.

Samtidigt, även om reglerna för länkar är enkla, kan länkområdet vara komplicerat, särskilt när man blandar in JavaScript eller dataparametrar. Det är viktigt att förstå hur Google hanterar olika aspekter av länkar, som till exempel querystrings. Man kan också fundera över hur Google påverkas av användning av History API på webbplatser som drivs av JavaScript.

Det är även en fråga om webbadressens struktur – vill Google ha platta URL:er eller föredrar de långa hierarkiska URL:er? Googles SEO-expert John Mueller har påpekat att Google inte räknar antalet snedstreck i URL:er, men samtidigt vet vi att placeringen av nyckelord i en URL kan påverka rankningen.

Sammanfattningsvis, även om grundreglerna för länkar är enkla, är det viktigt att ha en djupare förståelse för hur de fungerar och hur de kan påverka din webbplats SEO, särskilt när det gäller tekniska aspekter och olika användningsfall.

Bilder

Inom teknisk SEO ligger normalt inte ansvaret för att välja bilder på webbplatsen, men det är viktigt att se till att de personer som har detta ansvar har rätt verktyg och riktlinjer för att göra bilder så SEO-vänliga som möjligt.

Precis som med länkar, är det inte särskilt komplicerat att göra rätt när det kommer till bilder. Här är några viktiga steg:

 1. Alt-taggar: Var säker på att varje bild har en alt-tagg som beskriver bilden i text. Detta hjälper inte bara användare med funktionshinder att förstå innehållet, utan det ger också Google en förståelse för vad bilden föreställer.
 2. Förståeliga filnamn: Döp bildfilerna till något som är begripligt och kort, gärna med fem ord eller färre. Google värderar exempelvis “mountainbike-jump-lee-collis.jpg” mycket högre än ett generiskt och obegripligt filnamn som “e43c34f0.jpg”.

Även om det kan tyckas oväsentligt, spelar bildens filnamn en roll för sökmotorer som Google när de försöker förstå och indexera innehållet på din webbplats. Genom att följa dessa enkla riktlinjer för bilder kan du förbättra webbplatsens synlighet och användbarhet, vilket är en viktig del av teknisk SEO.

Googlebot och JavaScript

Googlebot och dess hantering av JavaScript har blivit en central fråga inom teknisk SEO på grund av den snabba utvecklingen av javascriptdrivna webbplatser och enkelsidiga applikationer (Single Page Applications, SPA). Det mest extrema exemplet av en SPA är när allt innehåll, inklusive länkar och sidor, är inbäddat i JavaScript-kod. För en traditionell sökmotorcrawler, såsom Googlebot, innebär detta att den vid första anblicken endast ser en tom HTML-tag som representerar rotelementet för SPA-applikationen, vilket leder till att allt innehåll verkar vara frånvarande.

Google är väl medvetna om utmaningarna som SPA-webbplatser innebär för deras indexering. Som ett svar på detta har de utvecklat Googlebot för att kunna rendera JavaScript, vilket innebär att sökmotorn har kapacitet att tolka och hämta innehåll som är dynamiskt genererat av JavaScript-kod. Men detta innebär inte att webbplatsägare kan luta sig tillbaka och lita på att allt fungerar smidigt. Rendering av sidor som kräver JavaScript är en tids- och resurskrävande process som inte alltid kan utföras på en gång.

För att förstå hur Googlebot hanterar JavaScript är det viktigt att följa en grundläggande modell för hur Googlebot crawlar och indexerar innehåll:

 1. Googlebot börjar med att crawl’a en webbplats och indexera allt innehåll som är tillgängligt direkt, dvs. allt som inte kräver JavaScript för att visas.
 2. Om Googlebot hittar sidor som kräver JavaScript för att renderas och indexeras, skickas dessa sidor till en separat renderingskö. Detta är där sidorna väntar på att bli renderade i Googlebots renderingsmotor.
 3. I renderingskön prioriterar Googlebot sidor baserat på olika faktorer, inklusive användbarheten för användare och andra interna kriterier. Det innebär att inte alla sidor renderas omedelbart.
 4. När en sida väl renderas i Googlebots renderingsmotor, indexeras dess innehåll och eventuella nya länkar som upptäcks skickas tillbaka till crawlkön för ytterligare hantering.

Det är viktigt att komma ihåg att rendering av sidor med JavaScript är mer krävande än att enbart crawl’a och indexera befintligt innehåll. Googlebot hanterar en enorm mängd sidor och har begränsad resurser, så att rendera alla sidor direkt är inte möjligt. Google gör sitt bästa för att prioritera sidor baserat på dess användbarhet och betydelse för användare.

Därför, om din webbplats är beroende av SEO-ranking för att vara framgångsrik, är det viktigt att inte enbart förlita sig på Googlebots förmåga att rendera JavaScript. Det finns tekniska lösningar, såsom dynamic rendering och hybrid rendering, som Google själva rekommenderar för helt javascriptdrivna webbplatser. Dessa lösningar kan hjälpa till att säkerställa att ditt innehåll är indexerat och rankat korrekt även om det kräver JavaScript för att visas. Teknisk SEO är avgörande för att hantera dessa utmaningar och säkerställa att din webbplats presterar väl i sökresultaten.

Fördjupning inom teknisk SEO

Denna artikel har huvudsakligen koncentrerat sig på några grundläggande aspekter av teknisk SEO, såsom hantering av länkar, bilder och JavaScript. För att verkligen fördjupa sig i teknisk SEO finns det dock många fler områden att utforska och optimera.

Här är några exempel på områden som tekniska SEO-experter ofta utforskar och specialgranskar för att maximera webbplatsets prestanda:

 1. Optimering av ladd- och renderingstider: Detta kan inkludera åtgärder som komprimering, cachning, konfiguration av webbserverinställningar och optimering av sidstrukturer.
 2. Implementering av CDN (content delivery network): Framför allt användbart för webbplatser med stora mängder bilder eller mediafiler för att förbättra leveranshastigheten.
 3. Vägledning för Google-indexering: Detta kan innefatta att skapa och hantera sitemaps, användning av robots-taggar (noindex, nofollow) och upprättande av globala indexeringsregler genom en robots.txt-fil.
 4. Insikter och åtgärdsförslag baserat på källkoden: Genom att noggrant granska källkoden och använda verktyg som Google Search Console kan man identifiera problem och ge rekommendationer för att förbättra webbplatsens SEO.
 5. Hantering av innehåll, särskilt listor: För webbplatser med produktlistor eller andra typer av listor är det viktigt att optimera hur Google hittar och indexerar innehållet i listorna samt själva listsidorna.
 6. Strukturerad data med scheman och JSON-LD: Användning av scheman och strukturerad data i JSON-LD-format kan hjälpa Google att förstå och presentera innehåll på ett mer meningsfullt sätt i sökresultaten.
 7. Överföring av rankingkraft och hantering av 404-sidor: När du migrerar eller omvandlar din webbplats är det viktigt att säkerställa att rankingkraft överförs korrekt och att 404-sidor hanteras på ett användarvänligt sätt.
 8. Optimering av URL-strukturer: För webbplatser med många sidor kan en effektiv URL-struktur ha stor betydelse för sökresultaten.

Alla dessa aspekter påverkar hur Google uppfattar din webbplats och dess ranking i sökresultaten. Teknisk SEO är en oumbärlig komponent för att säkerställa att din webbplats inte bara har bra och relevant innehåll utan också är tekniskt optimerad för att synas högt upp i sökresultaten. Slarv med kod och teknik kan underminera ditt arbete med att skapa kvalitativt innehåll och hindra det från att nå din målgrupp.

Google har en marknadsandel på 95,88% inom sökmotormarknaden i Sverige (globalt 90,46%). Att synas på Google är av oerhörd vikt ur affärsperspektiv, och det överträffar betydelsen av att finjustera detaljer på ens egen startsida.

Teknisk SEO och dess affärsmässiga påverkan

När vi reflekterar över teknisk SEO ur ett affärsperspektiv, inser vi att den verkliga startsidan för många företag inte är deras egen webbplats, utan snarare Google (https://www.google.se/). Google har en dominerande marknadsandel på 95,88% inom sökmotormarknaden i Sverige (globalt 90,46%). Att säkerställa synlighet på Google är därför av oerhörd betydelse för affärssuccé och överträffar i värde de små detaljerna på den egna webbplatsen.

Förvånansvärt nog är det relativt få digitala byråer som lägger lika stor vikt vid teknisk SEO som vi på Limetta gör. Vi tar teknisk och innehållsdriven SEO på största allvar. Det innebär att vi integrerar teknisk SEO i våra projekt från början och följer en strukturerad metod med användning av kvalitetsdokument, diagnosverktyg och checklistor för att säkerställa att alla tekniska krav är uppfyllda.

Om våra kunder behöver hjälp med innehållsdriven SEO är vi välutrustade för att hantera det effektivt.

Så min uppmaning är: Fokusera på teknisk SEO, förstå dess affärsvärde och se till att din webbplats syns där det verkligen räknas. Och om du behöver hjälp med SEO, kontakta oss på S-rush SEO-byrå, vi är här för att hjälpa dig.

FAQ

Vilka behöver teknisk SEO?

Alla webbplatser behöver teknisk SEO. Nästan alla webbplatser som inte har genomgått en teknisk granskning innehåller många tekniska brister som kan påverka deras synlighet i Googles sökresultat. Dessutom kan nästan alla webbplatser få en fördel i konkurrensen genom att förbättra sin tekniska infrastruktur.

När ska man utföra teknisk sökmotoroptimering?

Teknisk sökmotoroptimering kan genomföras när som helst. Om din webbplats aldrig har optimerats, är det bäst att göra det så snart som möjligt, förutsatt att resurser finns tillgängliga för detta.

Vad kostar teknisk SEO?

Kostnaden för teknisk SEO varierar beroende på webbplatsens storlek, dess komplexa struktur och omfattningen av de åtgärder som krävs för att få den i gott skick. Vi på S-rush arbetar vanligtvis med större webbplatser och våra tekniska projekt kostar ofta mellan 40 000 och 160 000 kronor. Till detta tillkommer kostnader för de tekniska resurser som krävs för att genomföra förändringarna.

Hur viktig är teknisk SEO?

Teknisk SEO är mycket viktig eftersom den utgör grunden för all annan sökmotoroptimering. Utan teknisk SEO kommer en webbplats aldrig att uppnå sin fulla potential och kan i värsta fall hamna med en sämre placering i sökresultaten.

Hur utför man teknisk SEO på bästa sätt?

Enligt oss på S-rush utförs teknisk SEO bäst genom att använda agila metoder och fokusera på att faktiskt genomföra nödvändiga förändringar. Vi arbetar nära tillsammans med er teknikavdelning för att säkerställa att den tekniska sökmotoroptimeringen inte bara planeras, utan också genomförs korrekt.

Är teknisk SEO verkligen nödvändig?

Absolut. Med teknisk SEO säkerställs att inga tekniska brister förhindrar webbplatsen från att ranka väl i Google. Dessutom skapar den bättre förutsättningar för webbplatsens framtida utveckling och tillväxt.

Kan man inte bara använda ett SEO-verktyg för att testa sin webbplats?

Nej, dessa verktyg ger endast en begränsad överblick av de tekniska problemen på din webbplats och tar inte hänsyn till de specifika kraven på teknisk SEO som behövs för att anpassa webbplatsen till din målgrupp. Dessutom kan de inte genomföra de praktiska förändringar som krävs.

Vilka är de vanligaste misstagen inom teknisk SEO?

Ett vanligt misstag är att tro att programvara för teknisk SEO eller SEO-audit kan lösa alla problem. Dessa verktyg missar dock ofta den viktiga aspekten av hur förbättringar ska implementeras. Ett annat vanligt misstag är att förlita sig helt på den egna tekniska organisationen, som kanske är kompetent inom teknik men inte expert på ranking, trafik eller konverteringar.

Förfrågningar och bokning av möten

Om du överväger digital marknadsföring för ditt företag eller har frågor relaterade till marknadsföring, tveka inte att kontakta mig för en diskussion om dina behov. Med min expertis inom området kan jag guida dig genom din digitala marknadsföringsresa.

Kom igång