Dessa interna länkar, kända för sin förmåga att smidigt dirigera besökare till specifika delar av en sida, är inte bara användbara för att förbättra webbplatsens struktur och tillgänglighet, utan kan även ha en positiv inverkan på din närvaro i sökmotorresultat. I denna artikel utforskar vi de olika aspekterna av ankarlänkar – från deras grundläggande funktion till avancerade tekniker för att implementera och felsöka dem. Vare sig du är en erfaren webbutvecklare eller nybörjare, kommer denna guide att ge dig värdefulla insikter för att förbättra användarupplevelsen och stärka din digitala närvaro.

Få råd och instruktioner för hur du kan använda ankarlänkar för att förbättra din synlighet på Google. Fortsätt läsa för att utforska mer om ankarlänkar.

Vad är ankarlänkar

Ankarlänkar, även kända som hopplänkar, är interna länkar som dirigerar till olika delar på samma sida istället för att leda till en ny sida. När en användare klickar på en sådan länk, navigeras hen till en specifik del på sidan, antingen högre upp eller längre ner.

Dessa länkar används ofta i innehållsförteckningar överst på webbsidor, vilket möjliggör för besökare att snabbt hoppa till relevant innehåll. De kan också kopplas till en “Till Toppen”-knapp som snabbt tar användaren tillbaka till sidans början.

Ankarlänkar tjänar två huvudändamål. För det första förbättrar de användarupplevelsen genom att förenkla navigation inom sidans innehåll utan behov av att skrolla. För det andra kan de öka din synlighet på Google. I vissa fall kan ankarlänkarna dyka upp i Googles sökresultat, antingen under sidans metabeskrivning eller som en “Hoppa till”-länk i början av sidan.

Det rekommenderas att integrera ankarlänkar på sidor med rikligt innehåll där de kan bidra till att strukturera och förtydliga informationen, vilket i sin tur förbättrar användbarheten. På sidor med mindre innehåll är däremot användningen av ankarlänkar mindre fördelaktig, då de saknar verkligt värde för användaren och sannolikt inte kommer att visas av Google.

Ankarlänkar: Så fungerar och implementeras de

Ankarlänkar skapas genom två huvudkomponenter: en länk och ett unikt identifierare (ID) som är knutet till det specifika elementet på sidan som länken refererar till. En typisk ankarlänk ser ut så här: <a href=”/sv/#unik-id”>Länktext</a>. Hashtag-symbolen (#) indikerar att länken pekar till ett element på samma sida.

För att skapa målpunkten för länken, tilldelas elementet ett unikt ID genom att använda id-attributet, till exempel id=”unikt-id”. Detta ID kan associeras med olika element såsom rubriker (<h2 id=”unik-id”>Underrubrik</h2>) eller textstycken (<p id=”unik-id”>Text…</p>). Notera att ids inte börjar med en hashtag.

Varje element på sidan bör ha ett distinkt ID, men samma ID kan användas på olika sidor inom en webbplats. För ID:n, använd bindestreck istället för mellanslag, och undvik stora bokstäver eller specialtecken. ID:n kan vara antingen kontextuella ord eller en sekvens av siffror.

Fördelen med kontextuella ord jämfört med siffror är att de inte behöver ändras om ett nytt avsnitt läggs till på sidan. För SEO är valet av ID sekundärt, men det är kritiskt att ha en kort och tydlig länktext eftersom det är texten som visas i Googles sökresultat.

Notera att id:et visas i slutet av URL:en, föregånget av en hashtag. För länkar inom samma sida, använd endast id:et med en hashtag. För länkar till id:n på en annan sida, inkludera hela URL:en i länken.

Felsökning av ankarlänkar: Tre viktiga kontrollpunkter

Om ankarlänkarna inte fungerar som förväntat, bör du överväga att granska följande tre aspekter:

  1. Kontrollera ID: Se till att varje id är unikt och inte delas av flera element i sidans källkod. Kontrollera att id:et är korrekt angivet både i länken (med en hashtag före) och i det associerade elementet. Kom ihåg att skilja mellan stora och små bokstäver, eftersom de är känsliga i detta sammanhang.
  2. Inaktivera AJAX: AJAX-tekniken som används på vissa webbplatser kan störa ankarlänkarnas funktionalitet. Ett sätt att kringgå detta problem är att inaktivera AJAX för just dessa länkar. Detta kan ofta uppnås genom att införa ett kodfragment som data-ajax=”false” i länkens tagg.
  3. Kontrollera rubriken: Om din webbplats använder en fast rubrik som alltid är synlig i toppen av webbläsarfönstret, kan detta i vissa fall skymma den övre delen av det element som ankarlänken pekar på (till exempel en underrubrik). Det finns flera sätt att hantera detta, vilket kan kräva samråd med ditt webbutvecklingsteam för att hitta den bästa lösningen.

Dessa steg är centrala för att säkerställa att ankarlänkarna fungerar korrekt och bidrar till en smidig användarupplevelse på din webbplats.

Förfrågningar och bokning av möten

Om du överväger digital marknadsföring för ditt företag eller har frågor relaterade till marknadsföring, tveka inte att kontakta mig för en diskussion om dina behov. Med min expertis inom området kan jag guida dig genom din digitala marknadsföringsresa.

Kom igång